orientar-se a la Terra: cartografia
unitat 3
1r d'ESO

taller de ciències socials orientar-se a la Terra: cartografia> conceptes bàsics i activitats
Conceptes bàsics i activitats  
vocabulari
orientar-se a la Terra
activitats solucionari  
Orientar-se
Orientar-se amb el Sol: els punts cardinals
Orientar-se amb les estrelles i la natura
Orientar-se amb els aparells
1
1
1
1
1
1
1
1
Orientar-se
vocabulari
representar la Terra
activitats solucionari  
Les projeccions
Mapes
Elements d'un mapa: la llegenda i l'escala
Tipus de mapes
2
2
2
2
2
2
2
2
Representar
vocabulari
localitzar un lloc a la Terra
activitats solucionari  
Línies imaginàries
Fusos o zones horàries
Coordenades geogràfiques
3
3
3
3
3
3
Localitzar
 
XTEC