orientar-se a la Terra: cartografia
unitat 3
1r d'ESO

taller de ciències socials orientar-se a la Terra: cartografia>conceptes bàsics i activitats> línies imaginàries
Línies imaginàries activitat
Línies imaginàries: són les que ens ajuden a situar un lloc a la Terra; només hi són als mapes.

Línies imaginàries
La Terra gira al voltant del seu eix: a un extrem hi ha el pol Nord i a l'altre el pol Sud.

Els paral·lels són línies imaginàries que van d'est a oest. El més important és l'Equador, que divideix la Terra en dos hemisferis o meitats iguals: l'hemisferi nord i l'hemisferi sud.

Els meridians són línies imaginàries que van del pol Nord al pol Sud, el més important és el meridià zero o de Greenwich.
Divideix la Terra en est i oest.
Eix de la Terra
Paral·lels Paral·lels
Meridians
Hemisferis

Entra a: http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/onsoc/index.htm i a http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/onsoc/imatges/ladlon.swf

 
XTEC