CREDA COMARQUES I

RECURSOS I MATERIALS

MATERIALS PER TREBALLAR LA CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA

Conjunt de materials per treballar la consciència fonològica, pensats per a ser utilitzats amb alumnes d'Educació Infantil, 1er. cicle d'Educació Primària, alumnes amb trastorn de llenguatge i altres...

Consta de diferents materials:

                                     QUADRES RESUM                                                          FITXES RIMES -  EXERCICIS -  LLIBRETA RIMES                   

Quadres resum elaborats per Mercè Peroliu

a partir del Dossier

"La Consciència Fonològica en els infants.

Un programa de classe",

treball realitzat per Enriqueta Garriga Ferriol.

 

Cartronets i exercicis per treballar la consciència de rimes

a partir de jocs lingüístics en grup o individuals.

L'objectiu és que el nen arribi a entendre el concepte de rima a partir del reconeixement i producció de paraules rimades.

Consta de 121 targetes amb imatges que poden ser pintades i plastificades, per a jocs lingüístics en gran grup o individualment.

Les imatges no estan ordenades per rimes.

8 exercicis per a jocs lingüístics individuals.

Llibreta de rimes per a treballar els alumnes individualment quan ja s'ha realitzat un treball previ en grup, així es pot avaluar la consciència de rimes de cada alumne.

Material adaptat al català a partir de la web

www .educandojuntos.cl

                                                                                                                            

                           SÍL·LABES  -  EXERCICIS                                                - LLIBRETA DE SÍL·LABES

Cartronets i exercicis per treballar la consciència

de síl·labes a partir de jocs lingüístics en grup

o individuals.

S'intenta que el nen aprengui a fer l'anàlisi sil·làbic,

al separar les paraules en síl·labes.

El treball de consciència de rimes es previ al treball de consciència sil·làbica.

Consta de 60 targetes amb imatges que poden ser pintades

i plastificades,per a jocs lingüístics en gran grup o individualment.

Les imatges no presenten el mateix ordre que el llistat.

5 exercicis per a jocs lingüístics individuals.

Rètols amb el grup sil·làbic.

Targetes amb números.

Material adaptat al català a partir de la web

www .educandojuntos.cl

LLibreta d'exercicis de síl·labes que segueixen el mateix tipus de jocs i fitxes presentats anteriorment.

Cada alumne/a, pot tenir la seva llibreta i fer els exercicis

de manera individual.

Així es pot avaluar el nivell de consciència de síl·labes de cada alumne.

Material adaptat al català a partir de la web

www .educandojuntos.cl

 FITXES PER TREBALLAR LA CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA                                                                       

Conjunt de fitxes per treballar les rimes, síl·labes

i fonemes.

Són fitxes pensades per treballar amb els alumnes

quan ja hagin fet altres jocs de consciència fonològica

amb rimes, síl·labes i fonemes.

Es comença amb el treball de rimes, després l'anàlisi

sil·làbic i finalment s'introdueix la consciència de fonema.

Treball elaborat per Montserrat Canudas i Febrer, i informatitzat per Mercè Peroliu.