Recursos Educatius  
Recursos per matèries  
Consciència fonològica  
Elaboració d'un programa per al desenvolupament de la consciència fonològica: el conte com a eina d'abordatge integral i integrador. Llicència d'estudis de Coia Valls El treball consta d'una introducció on s’explica l’aplicació del material. Unes històries rimades, que presenten els personatges principals, nou contes i deu guies didàctiques que ofereixen recursos, exercicis, activitats i suggeriments a l’ensenyant per optimitzar el treball del conte.

Primer conte publicat de la sèrie de consciència fonològica: Marea de lletres que maregen
de Coia Valls, Col. Sopa de llibres de l'Ed. Barcanova

Heu pensat mai que les lletres poden fer i desfer quan juguen sense que ningú les molesti?

Vet aquí que un dia l’habitació d’en Liu, un noiet de sis anys i força trapella, va quedar convertida en un gran bassal.
Aquesta vegada, per estrany que sembli, ell no hi va tenir res a veure, més aviat en va patir les conseqüències. Ja sabeu que els grans no sempre entenen els nostres jocs.
Llavors, enmig del desgavell que s’hi va organitzar, va descobrir el secret que les lletres amaguen…

Material per treballar la consciència fonològica a partir de fonemes Pel grup de treball de trastorns de llenguatge del CREDA Tarragona
L'adquisició de la lectura en el nen sord: cal saber "parlar" per poder llegir? LLicència d'estudis d'Enriqueta Garriga El treball consta de dos documents: un amb la fonamentació teòrica i l’altre amb una aplicació pràctica. La part teòrica, amb 80 pàgines conté, per una banda, un resum on s’exposa el què s’entén per consciència fonològica i el seu paper fonamental en l’aprenentatge de la lectura; per l’altra, un altre resum descrivint com els alumnes sords accedeixen a la lectura i com es pot desenvolupar la consciència fonològica quan la via acústica està alterada; finalment, es fa una breu descripció de l’abordatge de la llengua escrita en diferents centres educatius.
Quadres resum d'activitats de Mercè Peroliu a partir del treball d'E. Garriga Conjunt de materials per treballar la consciència fonològica, pensats per a ser utilitzats amb alumnes d'Educació Infantil, 1er. cicle d'Educació Primària, alumnes amb trastorn de llenguatge i altres...
Audició, Fonologia i Logopèdia  
Memòria visual i auditiva: Jocs i activitats
JClic de Discriminació de vocals
JClic de logopedes
Vocabulari, Lèxic  
JClic de Centres d'interès
JClic dels Pronoms personals
Diccionari d'accions en imatges
Conjugació verbal
Conjugació verbal de totes les formes que pot tenir un verb: temps, modes, persones i nombres

BAL
Biblioteca d'aplicacions lèxiques del DIDAC

La BAL pretén fer amè i divertit l'aprenentatge de la llengua als alumnes dels cicles educatius que van des del cicle superior de primària fins al segon cicle d'ESO, a través de diferents tipus de jocs lingüístics i de totes les possibilitats que el món multimèdia ens ofereix.

Estructuració de frases  

Quídam, programa informàtic que requereix instal·lació
Recursos didàctics i materials d'estructuració de llenguatge, per a la seva aplicació-distribució TIC. Llicència d'estudis de Margarita Fortuny
Entreu amb el vostre nom. Optimitzat per iexplore.

Projecte pensat per a l'alumnat que necessita recursos especials en l'adquisició del llenguatge. Centrat en l'elaboració de material de llengua i d’estructuració de llenguatge per facilitar i fer possible la comunicació a nivell receptiu i expressiu i la producció a nivell oral i escrit. Els treballs es poden trobar íntegrament al web. També la guia descriptiva i didàctica dels materials. Hi ha recursos i material didàctic en suport paper.

SVOL activitats SVOL SVODI activitats SVODI imgTSVOL img SVOdi Fitxes d'estructuració

Narració  

VideoClips de Cançons

Recurs que treballa la comprensió i expressió oral aprofitant un material tant atractiu pels nens com són les cançons infantils.

Poesi@.com

Escolta i llegeix poemes classificats per temes

Contes SPC

Per escoltar, llegir i comprendre contes preparats amb sistemes augmentatius i alternatius de comunicació

Una mà de contes

Web interactiu amb contes (en català, aranès i anglès) i tallers de dibuix, de retall i composició i d'il·lustració de contes). Un blog recull opinions i col·laboracions


M'endevines?

Quatre blocs d'endevinalles amb enginy per llegir, escoltar i jugar

Storyboard

Aquí podràs veure pel·lícules que han preparat nens i nenes com tu. Primer han decidit un protagonista. Després n'han explicat coses. Més tard han imaginat que li va passar un dia. I, al final, com es va acabar la història.

Entrenat per llegir

Activitat de lectura eficaç seqüènciada per dificultad que treballa la ginmàstica visual, l'atenció visual, la velocitat lectora, la memòria i la comprensió lectora

Lectura eficaç

Per treballar habilitats lectores amb exercicis de memòria visual, fixació de la vista o reconeixement, presentats d’una manera lúdica. Hi ha activitats estructurades per graus de dificultat.

Còmics  

Bitstrips

Tires còmiques amb personatges que es poden modificar
Diferents personatges,expressions facials i postures de moviment


Comic creator

Una manera senzilla de fer còmics

Recursos per etapes  
petits passos
edu365: Infantil
edu365: Primària
edu365: ESO