Índex
Calaf
 
 
 
 

Calaf és una vila.

Una vila s'assembla a un poble, però en el seu origen li van donar el privilegi d'anomenar-la així.

Els habitants d'una vila s'anomenen vilatans.

L'any 2003 la seva població era de 3.214 habitants, dels quals 1.671 eren homes i 1.543 eren dones.

 

 

 

 

 

El nom de Calaf té un origen àrab.

L'escut de la població mostra dos símbols importants:

Un "ca" com es pot anomenar també al gos i uns cards que tenen el seu origen pel fet que la població va pertanyer als vescomtes de Cardona.