Municipi
Calaf
CEIP Alta Segarra
 
 
 
 
LAUREÀ FIGUEROLA I LA PESSETA
 

 

La primera pesseta oficial va ser encarregada l'any 1859.

Estava fabricada en plata i la va instaurar un ministre calafí de naixement.

 

Laureà Figuerola va néixer a Calaf el dia 4 de juliol de 1816.

La casa de la familia és Can Segarra, situada a l'extrem del carrer Ravalet.

En Laureà va dedicar la seva vida a treballar en el terreny de l'economia i la política.

Va ser senador i ministre d'Hisenda i va estendre a tot l'Estat espanyol l'ús de la pesseta.

Índex