Enrera
 
Tractament del so amb l'Audacity
  Pràctica
1
4
5
   
 
Expliquem una història amb efectes sonors i música

Els objectius d'aquesta pràctica són

 • Conèixer què són els efectes sonors
 • Insertar i ordenar alguns efectes per crear un paisatge sonor..
   
Desenvolupament de la pràctica
   
Pràctica

La veu i la música tenen una importància indiscutible en un enregistrament sonor, però els efectes sonors tenen també una gran rellevància. En un mitjà cec, aquests elements ajuden a fer descripcions del paisatge sonor.

L'efecte sonor és un conjunt de formes sonores que poden provenir de sons naturals o artificials i que representen la realitat i desencadenen la percepció d'una imatge auditiva. Les formes sonores d'un efecte es reconeixen, es capten i s'interpreten, per què en la realitat quotidiana van lligades a determinats objectes, animals, espais, paisatges, fenòmens meteorològics...

Els efectes sonors els podeu crear:

 • De forma artesanal amb una mica d'imaginació i fent servir petits trucs per simular sons naturals.
 • Directament al lloc d'on provenen amb l'ajuda d'un aparell MP3.
 • Recorrent als efectes sonors ja enllaunats que ofereixen les cases comercials o que podeu trobar a Internet. Aquest és el més habitual.
   
  Fem una petita narració amb efectes sonors
   
 

Us proposem de construir una història només amb efectes sonors. La situació que es proposa és molt casolana: anem a fer una truita!

 • A la carpeta Fitxers teniu a disposició alguns efectes descarregats del banc de sons del WEB del CNICE [Web CNICE]:
Persona caminant
Parant la taula
Batent els ous
Encenent el foc de gas
Tirant els ous a la paella
Encenent un misto
Posant la sal
Trencant un ou
 • Amb el menú Projecte | Importa àudio, obriu el primer so, que trobareu a la carpeta fitxers, dins la subcarpeta p3 dels materials que us heu descarregat.
 • Incorporeu la resta de sons de la mateixa manera.
 • Silencieu les diferents pistes per escoltar els sons que aneu incorporant. També podeu fer l'efecte invers amb la funció

 • Amb l'eina de desplaçament en el temps porteu cada so al lloc que li correspon. Escolteu la vostra producció i ajusteu-la segons el vostre criteri.

 • Abans d'acabar podeu el menú Efectes per amplificar algun so si ho creieu necessari, repetir-lo, canviar-li el temps... També podeu escursar-los si creieu que són massa llargs amb Contro + K.
 • Ara, si voleu, amb el mateix procediment que heu fet servir per obrir els efectes, (Projecte | Importa àudio) podeu incorporar una música que pot servir de fons i lligar-ho tot.
 • Quan doneu per acabat el treball, exporteu-lo en format *.mp3 o .wav a la vostra carpeta amb el menú Fitxer | Exporta com a MP3 o bé Fitxer | Exporta com a WAV i escolteu el resultat. Ha de ser semblant a l'exemple [Exemple.mp3]
   
   
 
Amunt
 
de les comarques gironines. Curs 2007-2008