Minuts Lumière a Sant Salvador
índex
Marta Fernàndez; , CEIP Castell de Farners, Santa Coloma de Farners
Nivell educatiu: Ed.Infantil, CI Ed.Primària
Camps: fotografia, imatge fixa, llenguatge audiovisual, publicació en WEB
Àrees relacionades: Descoberta de l'entorn, Educació visual i plàstica, Educació musical
Programari: Studio
Maquinari: càmera de vídeo, ordinador, canó de vídeo
Entorn: Taller
 

Els mestres responsables dels dos grups de primer que han realitzat l’activitat som
la Sara Buerbas, la Marta Fernàndez i en Marià Ríos. Aquesta activitat inclou una aproximació al cinema, que es desglossa en una part d’imatge fixa i una d’imatge en moviment.
El procés que hem seguit per portar a terme l’activitat de vídeo ha estat el següent:

 • Hem projectat a l’aula diferents filmacions de Lumière (minuts filmats entre el
  1895 i el 1899).
 • Hem fet un diàleg de les coses que s’observaven i els hem
  comparat amb les pel·lícules actuals.
 • Hem vist projeccions de pel·lícules de Charles Chaplin.
 • Hem visitat el museu del cinema de Girona.
 • A l’aula d’informàtica hem connectat amb http://www.xtec.es/~lcasas1, que
  permet jugar amb les imatges tot aprenent paraules com: enquadrament,
  escala, camp visual, imatge en moviment, ..
 • A la classe hem observat la càmera de vídeo digital que tenim a l’escola i
  n’hem après el funcionament bàsic: obrir, tancar, enquadrar a la pantalla, no
  moure gaire la càmera, usarla
  amb el trespeus,..
 • Hem fet grups de 3 i hem omplert un cartell que serveix de claqueta on consta
  el número del grup i el rol de cada membre: director, càmera i ajudant de
  direcció. Hem explicat les funcions que té cadascú i comentat les consignes
  de la filmació: Silenci, Càmera, Gravantnúm. de pla, Acció, Talleu...
 • Hem sortit a fotografiar i a filmar la Font Picant i la Font de Sant Salvador
  respectivament, fonts situades en un parc proper a l’escola. Mentre la meitat
  del grup estava a la Font Picant fent fotos , l’altre grup dibuixava la font de
  Sant Salvador i anotava la gent que passava escrivint una petita descripció.
  D’aquesta manera, la mestra responsable podia ajudar a un grup de tres a
  enregistrar el minut Lumière.
 • Hem visualitzat els minuts Lumière filmats per les dues classes i hem fet una
  llista de personatges i animals que passaven per la font, així com els
  recipients que portaven per anar a buscar aigua. També ens hem fixat en el
  moviment i gestos d’aquestes persones.
 • Hem triat una música per fer una coreografia de la Font de Sant Salvador i la
  gent que la visita. Després de fer proves, cada nen ha triat el personatge que
  li ha agradat més.
 • Hem assajat força: cada nen havia d’estar atent al fragment de música que li
  donava l’entrada i la sortida a escena i havia d’adaptar el seu moviment al
  del seu personatge.
 • La mestra responsable (especialista de música) ha adaptat la filmació dels
  nens a la música “Un americà en París ” de Gershwin i a la coreografia,
  i hem vist el resultat.
 • Hem presentat al teatre el treball als pares i a la resta d’alumnes de l’escola.
  Mentre actuàvem es projectava el vídeo dels minuts Lumière simultàniament.
 • Hem observat la filmació de l’actuació i ens hem adonat que hi havia dues
  càmeres que filmaven: una gravava de lluny fent pla general i l’altre, de més a
  prop fent pla mig.

Aquesta experiència està relacionada amb el nostre projecte d'educació en comunicació audiovisual.

 
 
Centre de Recursos Pedagògics de la Selva I, maig de 2008