Millora de la revista de l'escola
índex
Xavier Colon , Col.legi Sant Josep , Sant Hilari Sacalm
Nivell educatiu: Ed.Infantil, Ed.Primària, ESO
Camps: coneixements bàsics, fotografia, imatge fixa, processador de textos, mitjans de comunicació
Àrees relacionades: Llengua, Educació visual i plàstica, Eix transversal
Programari: Corel Photo Paint, MSWord
Maquinari: càmera de fotografiar, escàner, ordinador
Entorn: Treball cooperatiu, Taller
 

El taller ha estat destinat a millorar la revista de l’escola i, més concretament, a millorar el tema de la participació de cada mestre en la confecció de la publicació. S'ha tractat, bàsicament, i amb la precarietat de només disposar de deu hores, d’aprendre de digitalitzar els dibuixos fets per la mainada, retocar-los amb un programa adequat i inserir-los en el document per tal d’anar donant forma a les pàgines de la revista. El mateix pel que fa a les fotografies obtingudes amb càmeres digitals.
Hem format grups de dos mestres per ordinador i escàner i hem anat desenvolupant la tasca programada.

OBJECTIUS

  • Introduir bona part del professorat en el món digital, més enllà de l’ús del processador de textos com a màquina d’escriure.
  • Aprendre a crear carpetes i a guardar i obrir documents.
  • Adquirir un domini elemental dels aparells de digitalització (aprendre a usar l’escàner).
  • Aprendre a descarregar les fotografies de les targes de memòria.
  • Retocar les imatges i guardar-les en un format adequat (JPG o GIF) i redimensionar-les segons les necessitats.
  • Inserir les imatges en el document corresponent.

METODOLOGIA

  • Pel que fa al formador, edició d’uns apunts bàsics i explicació col·lectiva i individual de les tasques a realitzar
  • Pel que fa als alumnes, treball eminentment pràctic per tal d’assolir els objectius i poder-los aplicar a la revista.

OBSERVACIONS

El temps que hem disposat és força curt i el grup d’alumnes és molt nombrós. La situació ideal seria la meitat d’alumnes i força més temps per poder treballar els temes més a fons i no només de manera superficial (per sortir del pas). No obstant això, fem una valoració força positiva tant de la implicació dels mestres com de l’assoliment d’objectius.

 
 
Centre de Recursos Pedagògics de la Selva I, maig de 2008