Llicències d'estudis

Helena Alvarado i Esteve

Literatura i interculturalitat: Escriptores i escriptors del món. Propostes didàctiques i recursos per treballar i eixamplar la literatura des d´un punt de vista pluriètnic i no androcèntric

Característiques
El treball conté tres annexos amb un total de 768 pàgines sobre escriptors i escriptores de la literatura mundial, en especial d´Àsia i Àfrica i les “literatures oblidades” d´Europa . A cada dossier hi ha una breu informació del país i una informació biogràfica de l´autora/ autor, una selecció de textos de diferents països d´aquests continents, un apartat anomenat “Altres mirades” amb textos literaris que n´ofereixen una visió des de fora, un “quadern de l´alumne/a” amb propostes i suggerències didàctiques, una selecció bibliogràfica i de materials audiovisuals i un annex amb textos o materials informatius i/o teòrics que eixamplen la visió del continent des d´altres punts de vista. 

Orientació
Material de consulta i per a treballar a l´aula. Per la seva versatibilitat, tant pot ser útil per a l´ensenyament de la literatura universal, com  per als seminaris de diferents llengües i també dins l´àrea de les Ciències Socials. També per a treballar-ho com a crèdits variables per països o continents i, tot i que el contigut global està més orientat al segon cicle, gran part del material es pot adequar als més joves. També permet un treball interdisciplinari i una  actualització i adequació constants. 

Descriptors
Ensenyament, literatura, interculturalitat, diversitat, identitat cultural, pluriètnia, coeducació, educació dels valors, racisme, feminisme, transversalitat, Europa, Àsia, Àfrica, Oceania, exili, immigració.

Nivell
Ensenyants, Educació Secundària Obligatòria, Educació Secundària Postobligatòria.

Resum
El projecte, que articula literatura i interculturalitat, selecciona textos de diferents continents que prioritzen la contemporaneïtat, una temàtica àmplia i un ús interdisciplinar i versàtil que s´adapti a les necessitats canviants socials i culturals i a la tipologia de l´alumnat.
Pretén l´aportació de nous continguts atansats als centres d´interès d´un alumnat immers en una societat cada cop més multicultural i canviant i vol posar a l´abast dels ensenyants un conjunt de materials teòrics i didàctics adaptats als nous dissenys curriculars. 
Alhora, l´enfocament contempla un  doble vessant. Atès que un bon sistema educatiu és aquell  que no menysté ni margina cap col.lectiu social per raó de pertenença a un sexe o a un altre ni per pertànyer a una ètnia o una altra, l´estudi planteja una literatura que eixampli de debò el concepte de literatura “universal” tot obrint l´horitzó més enllà de l´eurocentrisme per oferir, així, una realitat que no sigui parcial, centralista o esbiaxada i encetar ,si més no, una relació transversal entre les diferents cultures del món per veure allò que és universal i comú i allò que és diferent i per reivindicar alhora el dret a la diferència.
El projecte també s´articula i orienta amb un altre eix totalment relacionable que potenciï la igualtat entre els dos sexes, tot oferint una tria equitativa entre les escriptores i els escriptors amb un enfocament no androcèntric per oferir una visió més plural del que ha estat la producció creativa i cultural humana. 
En conjunt, doncs, pretén d´estimular i orientar l´alumnat en l´educació  dels valors per tal d´educar persones capacitades per percebre la complexitat i ésser respectuoses envers les diferències mitjançant el coneixement, una eina indispensable per a desarticular prejudicis i prevenir actituds prexenòfobes o sexistes.