Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2001-2002 
Memòria del treball en format AcroRead 
Annexos

 
Títol: L'educació emocional, una eina per la convivència en educació infantil (0-6). Una responsabilitat compartida amb les famílies
Autoria: Sílvia Palou Vicens
Modalitat: B2: cinc mesos.
Característiques: El treball conté dos documents: el cos del projecte amb 110 pàgines i un d’annex .
Orientació del treball: Treball de recull de material teòric, de reflexió i propostes per treballar a l’escola.
Temes i/o Identificadors: Educació emocional; emocions naturals; actituds; didàctica; expressió emocional; recursos ; famílies.
Destinataris: Educació infantil 0-6 anys, mestres d’educació infantil i primària i a famílies amb fills de 0 a 6 anys.
Resum: El projecte consta d’una primera part teòrica, de recull bibliogràfic sobre el tema de l’educació emocional, el creixement emocional i un repàs a cinc emocions naturals ( estimació, por, ràbia, tristesa i alegria), a partir de definicions, aspectes evolutius rellevant i eines per la intervenció, de cada una d’elles. Seguidament es descriuen les capacitats que s’han de desvetllar i les actituds que cal mimar per tal de potenciar el creixement emocional dels infants. 
En una segona part, en fa una proposta d’intervenció, on es descriuen els ingredients bàsics a utilitzar per un projecte d’educació emocional, així com les eines que facilitaran el treball i els estris per donar forma didàctica a la proposta i uns referents documentals i bibliogràfics, com a recursos per els mestres i les famílies (Contes, bibliografia, discografia i iconografia). Finalment, dues pautes d’observació (una introspectiva i una altres sistemàtica) per poder valorar la proposta. 
Per últim es fan unes consideracions finals, a tipus de conclusions i s’adjunta una bibliografia agrupada temàticament.
Els annexes recullen l’aplicació pràctica de la proposta feta en el projecte, al CEIP Estel-Guinardó. Conté els antecedents d’aquest treball en l’escola Estel, les capacitats a desenvolupar i el context on s’ha dut a terme l’experiència. Seguidament es descriuen les activitats portades a la pràctica amb infants de 4 i 5 anys, de dos emocions concretes: l’estimació i la por, així com una experiència d’interacció amb les famílies d’aquests infants.