Anar a pàgina inicial

OCI

L’oci no és una assignatura que figuri explícitament en els plans d’estudis, però és innegable que forma part de l’educació de la persona. Avui, més que mai, cal educar per a l’oci. Els romans apreciaven l’oci, un temps en què s’alliberaven de les tasques que avui anomenem professions liberals (cal recordar que els treballs manuals eren reservats als esclaus, respecte als quals el concepte d’oci no comptava) i es dedicaven a activitats culturals o lúdiques. També assistien a espectacles públics, una afecció compartida amb la resta de la població, sense distinció de lliures i esclaus, car aquests, com és natural, tenien també els seus esbargiments. Els textos que oferim abasten tota aquesta gamma de matisos. Uns parlen de la conveniència de l’oci, altres, dels jocs i entreteniments que practicaven els infants, els joves i els adults, i uns altres, finalment, es refereixen als espectacles més freqüents entre els romans; tanmateix, hom ha volgut defugir els tòpics, i alguns textos donen una visió ben diferent del d’una societat abocada majoritàriament a la carnassa que sovint es presenciava als amfiteatres.

Continguts

1. Necessitat de combinar el treball amb el lleure.

2. Activitats lúdiques.

3. Espectacles públics.