El Drac, en el període del modernisme, ja no apareix com un monstre amenaçant.

El seu caràcter ha evolucionat cap a una representació de la saviesa, la força i la passió.