El ferro forjat va ser un gran descobriment en aquella Ŕpoca i per aix˛ els arquitectes ho aplicaven en els seus edificis.

El ferro forjat s'aconseguia treballant a cops de martell fins arribar a tenir la forma desitjada. S'aplica a reixes, portes, balcons...