La Casa Batlló (1905-1907) també coneguda amb el nom de l'Ossera és un edifici que es va construir a l'época del Modernisme.

El Modernisme és un moviment cultural que es va produir a finals del segle XIX i a principis del XX. La paraula significa "gust pel que és modern". Volia trencar amb les idees del passat i buscar-ne de noves. Va influir molt en l'arquitectura, les arts plàstiques, la literatura, la música... Buscava l'originalitat, la novetat, la força, calia unir totes les arts aplicades en les noves construccions.

L'estil modernista es caracteritza pel predomini de la corba sobre la recta, l'asimetria, els detalls en la decoració, la importància dels elements de la natura. Sovint hi apareixen motius inspirats en l'espontaneïtat del poble, com les llegendes o cançons populars.

Els seus edificis acostumen a tenir materials com la pedra, el marbre, la ceràmica, l'esgrafiat, el guix, el mosaic, la fusta, etc. Aquest nou estil inclou totes les arts plàstiques i decoratives, aquestes les trobem en les seves façanes, vestibuls, interiors... Amb aquest moviment tornen a néixer les arts aplicades com la ceràmica, el ferro, el vitrall, entre altres... i això fa que els seus edificis estiguin molt decorats i elaborats.

El Modernisme és un moviment que s'exten per tot l'Occident però a Catalunya té unes dimensions i una personalitat especial que fa que el modernisme català sigui el més variat i el de més llarga durada. A la nostra ciutat, Barcelona, són arquitectes de reconegut prestigi: Antoni Gaudí (Reus 1852 - Barcelona 1926), Lluís Domènech i Muntaner (Barcelona 1850 - 1923 ), Josep Puig i Cadafalch (Mataró 1867 - Barcelona 1957) que junt amb d'altres arquitectes i decoradors han deixat mostres d'aquest estil per tota la ciutat.