Catalogació | Anàlisi material | Descripció | Estructura | Context | Síntesi
Palau de la Música Catalana

Estructura

Idees mares

Contrast: escenari i audiència, exterior i interior, pati i segon pis, recta i corba;

Esclat: vidre, mosaic;

Varietat: materials, formes;

Depuració formal;

Esquelet estructural

Les dues fletxes;
 
el dau d’aire;
 
 
 
contrast entre rajol vermell exterior i l’interior;
la línia primera pedra-senyera-pedra clau.