XTEC

Punt de trobada


Professorat
Alumnat

Perfils d'innovació
Promoció de les TIC

Experiències
Àmbit internacional


 
Activitats per al professoratActivitats per al professorat
17-9-2007The English Oasis Café The English Oasis Café
Punt de trobada a Barcelona per practicar la conversa en anglès. Es posa a disposició dels parlants el material de lectura d'una petita biblioteca, la informació d'un centre de recursos i les activitats d'un centre cívic.La carpeta de la psicopedagoga


Una professora de psicologia i pedagogia proposa un espai d'intercanvi i comunicació per als psicopedagogs que desenvolupen la seva tasca en els Instituts d'Ensenyament Secundari. Proporciona un recull de normativa, crèdits variables de psicopedagogia, UAC i altres informacions.Recull de jocs infantilsJocs infantils
Ampli recull de jocs infantils que s'amplia amb noves aportacions. Podeu enviar explicacions de jocs populars de carrer, de pati, d'interior... d'arreu i de tots els temps.
Curs a distància: Aprendre decidint CERADAI (Associació de docents dedicada a la formació alternativa en la investigació-acció educadora) ofereix el curs a distància: Aprendre decidint per desenvolupar la capacitat cognitiva, els pensaments de perspectiva, l'alternatiu, causal, conseqüencial, mitjà-fi, a més de les habilitats lingüístiques i les socials; i la capacitat decisòria, la consciència autoactitudinal i el pensament promotor i decisori. Té una durada de 100 hores. Més informació: CERADAI. Persona de contacte: J. M. Ferran.F9 Videojocs a l'aula 


Videojocs a l'aula
El Grup F9 utilitza els jocs d'ordinador com un element més que es pot aprofitar pedagògicament a l'escola. Consideren la motivació que proporcionen, l'ajuda per al treball curricular i el desenvolupament d'habilitats cognitives, afavorint l'alfabetització digital i l'accés democràtic a les noves tecnoogies. El Grup F9 dóna suport a mestres amb eines com la fitxa per classificar els videojocs en funció de criteris pedagògics o amb propostes didàctiques.Curs a distància: Atenció a la diversitat CERADAI (Associació de docents dedicada a la formació alternativa en la investigació-acció educadora) ofereix el curs a distància: Aprendre i ensenyar a parlar de cara a l'atenció a la diversitat adreçat al professorat amb alumnat NEE, nou vinguts i amb necessitats educatives d'estimulació de la parla. Té una durada de 100 hores. Més informació: CERADAI. Persona de contacte: J. M. Ferran.Curs a distància: Aigua Dolça CERADAI (Associació de docents dedicada a la formació alternativa en la investigació-acció educadora) ofereix el curs a distància: L'Aigua dolça, any internacional de l'ONU que té com a objectiu facilitar recursos curriculars per a la programació docent com a eix transversal, activitats d'acció tutorial i activitats escolars complementàries dins de qualsevol etapa d'educació obligatòria. Té una durada de 50 hores. Més informació: CERADAI. Persona de contacte: J. M. Ferran.Investigació-acció en la tasca docent Un grup de docents catalans d'investigació-acció autònoma s'ofereixen a obrir-se a altres docents que vulguin fer de la tasca docent un afer d'investigació en el camp de l'atenció de la diversitat segons la tècnica CERADAI.
Amb motiu de l'any internacional de l'ONU L'aigua dolça, aquest curs inicien el Programa educatiu PAX DOLÇA 2003 amb l'elaboració de materials curriculars sobre l'aigua dolça i el creixement personal, tot promovent els valors de l'ús i de l'economia de l'aigua, l'aigua com a patrimoni comú a la qual tothom té just dret d'accés. [J.M. Ferran]Programes educatius per a l'educació infantil i primària 


Un professor ofereix programes educatius per a l'ensenyament infantil i primari, amb els quals es treballa fonamentalment les matèries de matemàtiques i llengua: càlcul mental, concordances, programa de mecanografia, geometria, expressió i comprensió oral... També disposa d'un programa per a l'elaboració d'informes per part del professorat.Museu i escola


Un professor del CEIP Joan Maragall de l'Hospitalet de Llobregat demana col·laboració per a recollir experiències escolars relacionades amb les activitats que ofereixen els museus, especialment material pedagògic (visites, tallers, cursos, dossiers...) per tal de fer un recull de Recursos educatius dels museus a Catalunya.