XTEC

Punt de trobada


Professorat
Alumnat

Perfils d'innovació
Promoció de les TIC

Experiències
Àmbit internacional


 
Àmbit internacional
Kyoto in the home 
Nou!


Kyoto in the home Joc consistent en la construcció d'una ciutat sostenible (amb poc consum d'energia, poques emissions, tractament de residus...). El concurs és obert a tots els centres de secundària de la Unió Europea i té com a objectiu acomplir el compromís de Kyoto assolit per la UE de reduir un 8% les emissions respecte l'any 1990 en el príode 2008-2012.Primavera d'Europa Primavera d'Europa El projecte Spring Day, organitzat per l'European Schoolnet, té com a objectiu primordial ampliar, des de les escoles, el coneixement dels països de la Unió Europea. A la pÓgina web del projecte d'enguany es pot trobar el formulari d'inscripció, notícies, esdeveniments en línia, consells, activitats, recursos, contactes... Sessions de xat amb líders polítics de la Unió Europea (de l'abril al juny de 2007).FuturEnergia. L'energia és el nostre futur FuturEnergia. L'energia és el nostre futur
Aquest portal, gestionat per l'European Schoolnet i Plastics Europe, proposa una reflexió sobre com optimitzar i reduir el consum d'energia. Està destinat a l'alumnat d'entre 11 i 18 anys i al professorat dels centres escolars dels països membres de la Unió Europea, i candidats i països de l'EFTA. Ofereixen la participació en diferents activitats: xats, un concurs, elaboració de textos col·laboratius... A la Galeria es poden veure tots els treballs enviats. El projecte compta amb la guia Educación Energética com a recurs pedagògic de suport.The Metlink International Project The Metlink International Project
Projecte de la Royal Meteorological Society del Regne Unit per compartir observacions meteorològiques, oberta a l'alumnat de 7 a 19 anys. Els participants recolliran i compartiran les observacions mitjançant una base de dades en línia. El projecte posa a disposició de tothom activitats per a diferents grups d'edat i una guia.Tapori Tapori
Projecte col·laboratiu per a nens i nenes de tot el món disponible en 10 llengües diferents. L'objectiu és que els participants dibuixin el seu contorn, incloent un cor amb un petit missatge per a un món millor.eTwinning. Agermanament escolar a Europa eTwinning. Agermanament escolar a Europa
L'acció eTwinning de la Unió Europea és un pas més en les associacions d'escoles de dos països europeus diferents on s'aprofiten les possibilitats que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per col·laborar i obtenir beneficis pedagògics, socials i culturals. Els agermanaments escolars donen l'oportunitat als joves perquè aprenguin d'altres joves i de la seva cultura escolar i familiar. Podeu accedir a les Orientacions generals per al curs de formació.

Portal eTwinning en català
Tour virtual
Premis eTwinning 2007
Bloc d'eTwinning a CatalunyaInsight Insight
Insight, observatori per a les noves tecnologies i l'educació s'adreça als experts en polítiques educatives centrades en el desenvolupament de l'ús de les TIC i Internet a les aules. Ofereix informació i accés a referències bibliogràfiques sobre les TIC i obre la possibilitat de comunicació entre professionals que utilitzen les TIC en la seva pràctica educativa.European Schoolnet European Schoolnet
Iniciativa de la Comissió Europea que té com a objectiu establir una xarxa telemàtica educativa per afavorir la comunicació entre les escoles d'Europa. Ofereix recursos i espais de col·laboració. Informa el professorat de les novetats mitjançant el butlletí European Schoolnet Teachers Newsletter. Es pot demanar una versió catalana enviant un correu a Teachers-letter-ca@listserv.eun.org amb el missatge Subscribe.Fòrum Agermanament escolar - School Twinning Forum Fòrum Agermanament escolar - Twinning School, Forum in
Fòrum proposat des d'elearningeuropa.info sobre l'agermanament d'escoles a través d'Internet. Se sol·licita la participació i opinió del professorat per tal d'ajudar a la Comissió Europea a definir les principals directrius de la política europea en aquest tema. S'inscriu dintre del programa eLearning 2004-2006 que té com a objectiu garantir que 30.000 escoles europees estiguin connectades a través d'acords d'agermanament en els propers 3 anys.Trobada Mundial de la Societat de la Informació Trobada Mundial de la Societat de la Informació
El Cyberschoolbus de les Nacions Unides i l'European Schoolnet organitzen una sèrie d'activitats en línia on professorat i alumnat examinaran l'impacte de les TIC en els drets humans. Aquestes activitats se centraran en el dret universal d'aprendre i intercanviar informació, com es descriu en els articles 19 i 26 de la Declaració Universal dels Drets Humans. Per participar cal inscripció prèvia.Kidlink 


Kidlink
Organització dirigida a aconseguir la major quantitat de joves implicats en un diàleg global, fins al final de la secundària obligatòria. El treball és recolzat per 60 llistes públiques de correu per a la comunicació, una xarxa privada per al diàleg interactiu, un lloc per a una exposició d'art en línia, i voluntaris que viuen en diferents parts del món. Kidlink té activitats en català, alemany, danès, espanyol, francès, hebreu, anglès...Science Accross the World 


Science Accross the World
Ciència a través d'Europa, Intercanvis científics entre centres educatius, és un projecte que té com a objectiu l'intercanvi de dades sobre un tema o unitat determinat entre escoles de països diferents a partir d'un treball de recerca, recollint dades, observant l'entorn...RTEE 


RTEE
El projecte RTEE té per objectiu l'establiment d'una xarxa telemàtica europea per al desenvolupament de projectes educatius que utilitzin la Tecnologia de la Informació, i es desenvolupa en el marc del programa Sòcrates de la Unió Europea, que en subvenciona parcialment el desenvolupament.Programa Sòcrates 


Programa Sòcrates
Programa d'acció de la Unió Europea per a la cooperació en l'àmbit de l'ensenyament. Té com a objectius desenvolupar la dimensió europea en matèria d'ensenyament, promoure una millora del coneixement de les llengües de la Unió Europea, fomentar la mobilitat del professorat, encoratjar les relacions entre alumnes de la UE, fomentar l'ensenyament obert i a distància i promoure els intercanvis d'informació i experiències.Acció Comènius 


Dins del Programa Socrates s'inclou l'acció Comenius 1, l'objecte primer de la qual és promoure la dimensió europea de l'educació impulsant la cooperació entre centres d'ensenyament de la UE que, al voltant d'un projecte educatiu europeu (PEE), contribueix a millorar el coneixement de les cultures i els idiomes dels diversos països de la UE.