Temporalització programació informàtica.

3r TRIMESTRE. CURS 2011/12

Educació Infantil
 • Treballar la Festa de Sant Jordi i la sortida a la Mitjana de Lleida. LA MITJANA
 • Visualitzar les novetats de les webs i blocs de ZER i Centres i participar en la seva edició.

 • Acabar el treball del llibre d'Elena O'Callaghan, Un gat remullat. Llibres de lectura

 • Col·laborar en l'edició del núm. 36 de la revista ZONA's magazine. Els ecosistemes. ZONA's magazine

 • Preparar la Festa fi de curs. Representacions, balls, decorats, ... FESTES

 • Preparar les Colònies a l'Escala. Activitats. SORTIDES

 • Realitzar activitats curriculars i les de sisena hora. PROJECTESSISENA HORA
Cicle Inicial
 • Treballar la Festa de Sant Jordi i la sortida a la Mitjana de Lleida. LA MITJANA
 • Visualitzar les novetats de les webs i blocs de ZER i Centres i participar en la seva edició.

 • Acabar el treball del llibre d'Elena O'Callaghan, Un aniversari especial. Llibres de lectura
 • Fer ús del correu gmail de l'Escola. (Calendari). CALENDARI ZER
 • Col·laborar en l'edició del núm. 36 de la revista ZONA's magazine. Els ecosistemes. ZONA's magazine

 • Preparar la Festa fi de curs. Representacions, balls, decorats, ... FESTES

 • Preparar les Colònies a l'Escala. Activitats. SORTIDES

 • Realitzar activitats curriculars i les de sisena hora. PROJECTESSISENA HORA
Cicle Mitjà
 • Treballar la Festa de Sant Jordi i la sortida a la Mitjana de Lleida. LA MITJANA
 • Visualitzar les novetats de les webs i blocs de ZER i Centres i participar en la seva edició.

 • Acabar el treball del llibre d'Elena O'Callaghan, Bestieses i animalades. Llibres de lectura
 • Fer ús del correu gmail personal de cada alumne/a. (Calendari).ADREÇA CALENDARI ZER
 • Col·laborar en l'edició del núm. 36 de la revista ZONA's magazine. Els ecosistemes. ZONA's magazine

 • Preparar la Festa fi de curs. Representacions, balls, decorats, ... FESTES

 • Preparar les Colònies a l'Escala. Activitats. SORTIDES

 • Realitzar activitats curriculars i les de sisena hora. PROJECTESSISENA HORA
Cicle Superior
 • Treballar la Festa de Sant Jordi i la sortida a la Mitjana de Lleida. LA MITJANA
 • Visualitzar les novetats de les webs i blocs de ZER i Centres i participar en la seva edició.

 • Acabar el treball del llibre d'Elena O'Callaghan, El petit roure. Llibres de lectura
 • Visualitzar les novetats de webs i blocs de zer i centres i col·laborar en la seva edició.
 • Fer ús del correu gmail personal de cada alumne/a. (Calendari). ADREÇA CALENDARI ZER
 • Col·laborar en l'edició del núm. 36 de la revista ZONA's magazine. Els ecosistemes. ZONA's magazine

 • Preparar la Festa fi de curs. Representacions, balls, decorats, ... FESTES

 • Preparar les Colònies a l'Escala. Activitats. SORTIDES

 • Realitzar activitats curriculars i les de sisena hora. PROJECTESSISENA HORA

 

 

2n TRIMESTRE. CURS 2011/12

Educació Infantil
 • Treball del dia de la Pau: visualització del vídeo "Pace of peace", amb la corresponent proposta didàctica, i la cançó de Damaris Gelabert "La festa de la Pau".
 • Mirar les ordres de Sa Majestat Carnestoltes i de la Vella Quaresma.

 • Visualitzar les novetats de les webs i blocs de ZER i Centres i participar en la seva edició.

 • Realitzar el treball del llibre d'Elena O'Callaghan, Un gat remullat. Llibres de lectura

 • Realitzar activitats curriculars i les de sisena hora. SISENA HORA
Cicle Inicial
 • Treball del dia de la Pau: visualització del vídeo "Pace of peace", amb la corresponent proposta didàctica, i la cançó de Damaris Gelabert "La festa de la Pau".
 • Mirar les ordres de Sa Majestat Carnestoltes i de la Vella Quaresma.

 • Visualitzar les novetats de les webs i blocs de ZER i Centres i participar en la seva edició.

 • Realitzar el treball del llibre d'Elena O'Callaghan, Un aniversari especial. Llibres de lectura
 • Fer ús del correu gmail de l'Escola. (Calendari). CALENDARI ZER
 • Participar en l'espai Un mes, un conte. Núm. 22 (La guerra de les figures).CONTE 22

 • Realitzar activitats curriculars i les de sisena hora. PROJECTESSISENA HORA
Cicle Mitjà
 • Treball del dia de la Pau: visualització del vídeo "Pace of peace", amb la corresponent proposta didàctica, i la cançó de Damaris Gelabert "La festa de la Pau".
 • Mirar les ordres de Sa Majestat Carnestoltes i de la Vella Quaresma.

 • Visualitzar les novetats de les webs i blocs de ZER i Centres i participar en la seva edició.

 • Realitzar el treball del llibre d'Elena O'Callaghan, Bestieses i animalades. Llibres de lectura
 • Fer ús del correu gmail personal de cada alumne/a. (Calendari). CALENDARI ZER
 • Participar en l'espai Un mes, un conte. Núm. 22 (La guerra de les figures).CONTE 22

 • Realitzar activitats curriculars i les de sisena hora. PROJECTESSISENA HORA
Cicle Superior
 • Treball del dia de la Pau: visualització del vídeo "Pace of peace", amb la corresponent proposta didàctica, i la cançó de Damaris Gelabert "La festa de la Pau".
 • Mirar les ordres de Sa Majestat Carnestoltes i de la Vella Quaresma.

 • Visualitzar les novetats de les webs i blocs de ZER i Centres i participar en la seva edició.

 • Realitzar el treball del llibre d'Elena O'Callaghan, El petit roure. Llibres de lectura
 • Visualitzar les novetats de webs i blocs de zer i centres i col·laborar en la seva edició.
 • Participar en l'espai Un mes, un conte. Núm. 22 (La guerra de les figures).CONTE 22
 • Fer ús del correu gmail personal de cada alumne/a. (Calendari). ADREÇA CALENDARI ZER

 • Realitzar activitats curriculars i les de sisena hora. PROJECTESSISENA HORA

1r TRIMESTRE. CURS 2011/12

Educació Infantil
 • Crear una carpeta a la T dins de la carpeta alumnes amb el seu nom.

 • Dins de la carpeta de cada alumne/a crear la carpeta amb el curs corresponent. Ex: curs11_12

 • Presentació personal de l'alumne/a a la web. Aquest curs és mantindran les presentacions del curs passat, efectuant els canvis escaients:
  - Un tomb pel món: aprofitant que fem un PELE treballarem llengües, els països, els monuments, els costums, els mitjans de transport, ... Presentacions

 • Visualitzar les novetats de les webs i blocs de zer i centres i participar en la seva edició. Webs

 • Col·laborar en l'edició del núm. 35 de la revista ZONA's magazine. La poesia catalana. ZONA's magazine

 • Realitzar activitats curriculars i les de sisena hora. PROJECTESSISENA HORA

Cicle Inicial
 • Crear una carpeta a la T dins de la carpeta alumnes amb el seu nom.

 • Dins de la carpeta de cada alumne/a crear la carpeta amb el curs corresponent. Ex: curs11_12.

 • Dins de la carpeta del curs crear una carpeta per a cada àrea.

 • Presentació personal de l'alumne/a a la web. Aquest curs és mantindran les presentacions del curs passat, efectuant els canvis escaients:

  - Un tomb pel món: aprofitant que fem un PELE treballarem llengües, els països, els monuments, els costums, els mitjans de transport, ... Presentacions


 • Fer ús del correu gmail de l'escola. (Calendari). CALENDARI ZER
 • Visualitzar les novetats de webs i blocs de zer i centres i col·laborar en la seva edició.
 • Participar en l'espai Un mes, un conte. Núm. 22 (La guerra de les figures).CONTE 22

 • Col·laborar en l'edició del núm. 35 de la revista ZONA's magazine. La poesia catalana. ZONA's magazine

 • Realitzar activitats curriculars i les de sisena hora. PROJECTESSISENA HORA
Cicle Mitjà
 • Crear una carpeta a la T dins de la carpeta alumnes amb el seu nom.

 • Dins de la carpeta de cada alumne/a crear la carpeta amb el curs corresponent. Ex: curs11_12

 • Dins de la carpeta del curs crear una carpeta per a cada àrea.

 • Presentació personal de l'alumne/a a la web. Aquest curs és mantindran les presentacions del curs passat, efectuant els canvis escaients:

  - Un tomb pel món: aprofitant que fem un PELE treballarem llengües, els països, els monuments, els costums, els mitjans de transport, ... Presentacions

 • Crear un compte de correu gmail de l'alumne/a i fer-n'hi ús. (Calendari). ADREÇA CALENDARI ZER
 • Visualitzar les novetats de webs i blocs de zer i centres i fer-ne els comentaris.
 • Participar en l'espai Un mes, un conte. Núm. 22 (La guerra de les figures).CONTE 22

 • Col·laborar en l'edició del núm. 35 de la revista ZONA's magazine. La poesia catalana. ZONA's magazine

 • Realitzar activitats curriculars i les de sisena hora. PROJECTESSISENA HORA
Cicle Superior
 • Crear una carpeta a la T dins de la carpeta alumnes amb el seu nom.

 • Dins de la carpeta de cada alumne/a crear la carpeta amb el curs corresponent. Ex: curs11_12

 • Dins de la carpeta del curs crear una carpeta per a cada àrea.

 • Presentació personal de l'alumne/a a la web. Aquest curs és mantindran les presentacions del curs passat, efectuant els canvis escaients:

  - Un tomb pel món: aprofitant que fem un PELE treballarem llengües, els països, els monuments, els costums, els mitjans de transport, ...Presentacions

 • Crear un compte de correu gmail de l'alumne/a i fer-n'hi ús. (Calendari). ADREÇA CALENDARI ZER
 • Visualitzar les novetats de webs i blocs de zer i centres i fer-ne els comentaris.
 • Participar en l'espai Un mes, un conte. Núm. 22 (La guerra de les figures).CONTE 22
  Col·laborar en l'edició del núm. 35 de la revista ZONA's magazine. La poesia catalana. ZONA's magazine

 • Realitzar activitats curriculars i les de sisena hora. PROJECTESSISENA HORA
Presentacions mestres
 • Espai de presentació: Un tomb pel món.ESPAI ALUMNES
Fòrum
Pots escriure un comentari al nostre bloc.