Resources Links Recursos d'Internet per a les Ciències Socials Recursos Enlaces

F11
Geografia física, clima, medi ambient Geografia física
Geografia física, clima, medi ambient Medi ambient, escalfament global
Dades, estadístiques
Demografia, Migracions
Sectors econòmics
Energia
Desenvolupament
Geografia urbana 
Catalunya
Països catalans
Barcelona
Espanya
Europa, UE
Àfrica
Àsia
Amèrica
Antàrtida
Oceania
Món
Mapes, Cartografia
Imatges: paisatges i llocs
Monogràfics il·lustrats
Matèria de Batxillerat
Vídeos de Geografia
Revistes
Recerca de webs
Facultats de geografia 
Xtec
Programari
Recursos diversos
Observatori Solidaritat UB
Observatori de crisi
Guía del mundo
Lonely Planet
Relats de viatges
Clic
Laboratori de geografia
Vocabulari


 1. Ciències Socials a tercer d'ESO
 2. Geografia, matèria de modalitat de batxillerat
 3. El Bloc de les Ciències Socials: Geografia
 4. Georecursos: recursos educatius en geografia (bloc XTEC)
 5. Portal de Geografies
 6. Jan Vermeer: El geògraf  
 7. Estudiar Geografia a la Universitat
 8. Portal de Geografies · UPF
 9. Què és la geografia?
 10. Quines són les habilitats dels geògrafs i de les geògrafes?
 11. On treballen els geògrafs i les geògrafes?
 12. Recursos didácticos en Geografia
 13. Geosense: joc en línia sobre un mapa mundi polític
 14. Didàctica de les Ciències Socials: Geografia

 15. Google Earth
 16. Una ullada al món. Explotació didàctica del programa Google Earth
 17. Actividades con Google Earth para la clase de Geografia
 18. Google Earth

 19. Hiperenciclopèdia d'Enciclopèdia Catalana
 20. Geografia
 21. Evolució històrica
 22. Els primers temps
 23. Les escoles geogràfiques
 24. Estat actual de la geografia
 25. Les branques de la geografia
 26. Les tècniques auxiliars
 27. La geografia als Països Catalans
 28. Els precursors de la geografia científica
 29. L'època contemporània

 30. Vocabulari: conceptes de geografia
 31. Geografia
 32. Geografia general
 33. Geografia física
 34. Geografia humana
 35. Doctrines geogràfiques
 36. Ciències relacionades amb la geografia
 37. Població i poblament
 38. Formes de vida
 39. Nuclis de poblament
 40. Demografia
 41. Moviments naturals
 42. Moviments migratoris
 43. Estructura de la població
 44. Fonts demogràfiques
 45. Política demogràfica
 46. Problemes demogràfics
 47. Activitats econòmiques
 48. Sectors econòmics
 49. Recursos econòmics
 50. Agricultura
 51. Tipus d'agricultura
 52. Tipus d'agricultura segons el conreu
 53. Sistemes de conreu
 54. Explotacions agràries
 55. Sistemes d'explotació de la terra
 56. Ramaderia
 57. Altres activitats primàries
 58. Paisatges agraris
 59. Món rural
 60. Fonts d'energia
 61. Combustibles
 62. Fonts energètiques alternatives
 63. Centrals energètiques
 64. Indústria
 65. Tipus d'indústria
 66. Tipus d'indústria per sectors
 67. Establiments industrials
 68. Sistemes de treball industrial
 69. Empreses
 70. Tipus d'empreses
 71. Mitjans de producció
 72. Comerç
 73. Tipus de comerç
 74. Establiments comercials
 75. Transports
 76. Transport terrestre
 77. Transport marítim i fluvial
 78. Transport aeri
 79. Vies de comunicació
 80. Mitjans de comunicació
 81. Serveis
 82. Tipus de serveis
 83. Urbanisme
 84. Zones urbanes
 85. Tipus de ciutats
 86. Geoeconomia
 87. Sistemes econòmics
 88. Política econòmica
 89. Documents
 90. Indicadors econòmics
 91. Organismes econòmics
 92. Societat
 93. Geopolítica
 94. Altres conceptes


© El Web de les Ciències Socials