Sectors econòmics
Desenvolupament

 1. Energia
 2. Petroli
 3. 22 affiches sur le Développement Durable
 4. Conceptes de geografia · Buxaweb
 5. Conceptes d'economia · Buxaweb
 6. Deslocalitzación empresarial
 7. Mercado y crisis del petróleo
 8. La construcción de una nueva Europa: política agrària

 9. Els tres sectors econòmics
 10. Sectors econòmics EC
 11. Agricultura EC
 12. Industria EC
 13. Economia EC
 14. Comerç EC
 15. Transport EC

 16. Primari
 17. Geografia rural · Geógrafo
 18. Agricultura: enllaços
 19. Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
 20. Paisajes agrarios e industriales en el mundo (pdf, 648 Kbs.)
 21. El sector terciario en el mundo: comercio y turismo (pdf, 636 Kbs.)
 22. Història de l'agricultura als Països Catalans EC
 23. Fitxes de plagues
 24. Fruits i fruites
 25. Mapa de sòls de Catalunya
 26. Cens agrari de Catalunya 1999
 27. Consum de fusta tropical i deforestació · Boscos tropicals
 28. El caràcter multidisciplinar de l'agricultura. La problemàtica agrícola actual i les perspectives futures
 29. Agroecología · CSIC
 30. Agrilink
 31. Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO)
 32. International Policy Council (IPC)
 33. Agriculture Resources
 34. Center for Rural Studies (CRS)
 35. Rural Sociological Society
 36. Agrodigital
 37. Hechos y Cifras sobre Agricultura
 38. FAO
 39. Ministerio de agricultura, pesca y alimentación
 40. Els camins ramaders o de transhumància
 41. La pesca a la Mediterrània
 42. La pesca sostenible
 43. Viatge virtual pels oceans · Savage Seas *
 44. L'arròs
 45. El cacau i la txocolata
 46. Estadístiques: agricultura, ramaderia i pesca a Catalunya

 47. Secundari
 48. La indústria química: materials a mida · Aulanet
 49. Geografia económica: Industria · Geógrafo
 50. L'industrie automobile mondiale
 51. La industrialització: Bremen · Vídeo
 52. Arquitectura industrial catalana
 53. Departament de Treball i Indústria
 54. Deslocalització
 55. Maquilas y Zonas Francas: zones industrials amb mà d'obra barata
 56. L'allau de les importacions tèxtils xineses 

 57. Terciari
 58. Llibre de Transports de l'EURAM
 59. Trens de gran velocitat
 60. Transports: un món que es fa més petit · Aulanet
 61. Els transports · Flash amb imatges en moviment
 62. Geografia económica: el sector terciario · Geógrafo
 63. Departament de Política Territorial i Obres Públiques
 64. Le service européen d'étude des transports ELTIS
 65. L'infart circulatori: el cas d'Europa
 66. Turismo sostenible
 67. Los transportes sostenibles

 68. Desenvolupament
  Observatori Solidaritat UB
  Observatori de crisi
  Guía del mundo: països i temes
  Àrees continentals
 69. Sostenibilitat
 70. FMI
 71. Banc Mundial
 72. Maquilas y Zonas Francas: zones industrials amb mà d'obra barata
 73. Las zonas francas para la exportación
 74. La industria de la maquila en Centroamérica
 75. Deute extern
 76. Deute extern i desenvolupament humà sostenible
 77. Documentació sobre el deute extern
 78. Deuda exterma: propuestas ante la parálisis gubernamental
 79. Foro Social Mundial de Porto Alegre
 80. Emergencia: La hambruna se extiende a Etiopía
 81. LA DISTRIBUCIÓ DE LA RIQUESA
 82. La globalización: ¿Amenaza u oportunidad? · FMI
 83. PRODUCCIÓ, ECOLOGIA I COMERÇ
 84. Webs sobre deute extern i desenvolupament
 85. Agora 21
 86. Harvard Institute for International Development
 87. Banc Mundial: pobresa, desenvolupament pdf
 88. Proposta didàctica sobre el Deute Extern
 89. La globalització a debat
 90. Perspectiva Ambiental 11: El cotxe
 91. Història de Yan, el nen que obligaven a treballar. Primària
 92. Un cas real: Iqbal Marih, el nen advocat. Proposta per a Secundària
 93. Guia Educativa per al Consum Crític
 94. Aliments transgènics a debat
 95. Campanya 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient
 96. Campanya Contra l'Explotació Laboral Infantil al Món
 97. Publicacions de Sodepaz
 98. Conflictes internacionals
 99. Claves de los conflictos
 100. Causas de los conflictos
 101. Zonas en conflicto
 102. Prevención, reconstrucción y acciones no violentas
 103. Claves de la Cooperación Internacional
 104. Desarrollo: desenvolupament humà i sostenible, la globalització i la pobresa
 105. Exposición: Las claves de los conflictos
 106. Catàleg de recursos d'educació ambiental
 107. Activitats d'educació per a la pau i el desenvolupament a l'aula en l'àmbit del lleure
 108. Guia per al consum responsable de joguines
 109. Carpeta Juicio a la Nike
 110. El vaixell del comerç just, a Catalunya · 3xl
 111. El comerç Just: l'alternativa

 112. Buxaweb: Conceptes d'economia
 113. Tipus d'economia
 114. Sistemes econòmics
 115. Capitalisme
 116. Socialisme
 117. Activitats econòmiques
 118. Béns econòmics
 119. Estructura productiva
 120. Empresa
 121. Organització empresarial
 122. Capitalització
 123. Finançament i amortització
 124. Ingressos i despeses
 125. Patrimoni i propietat
 126. Renda
 127. Concentració empresarial i industrial
 128. Tipus d'empreses o societats
 129. Establiments de producció, comerç i consum
 130. Sistemes de treball i de producció
 131. Treball
 132. Contractes
 133. Problemes laborals
 134. Conflictes laborals
 135. Subjectes econòmics
 136. Mercat
 137. Oferta i demanda
 138. Tipus de mercat
 139. Preus
 140. Recursos
 141. Indicadors econòmics
 142. Comptabilitat
 143. Control econòmic
 144. Renda
 145. Caràcter cíclic de l'activitat econòmica
 146. Diner i sistema financer
 147. Banca
 148. Operacions bancàries
 149. Mitjans de pagament
 150. Moneda
 151. Política monetària
 152. Títols de crèdit
 153. Política social
 154. Política pressupostària
 155. Fiscalitat i política fiscal
 156. Impostos
 157. Economia internacional
 158. Comerç
 159. Política comercial
 160. Tipus de comerç
 161. Balança de pagaments
 162. Borsa
 163. Internacionalització de l'economia
 164. Creixement i desenvolupament econòmic
 165. Desenvolupament i subdesenvolupament
 166. Doctrines i teories econòmiques
 167. Organismes econòmics
 168. Accions relacionades amb l'economia

El Web de les Ciències Socials, 2006