Durant més d'un segle, nombrosos edificis han servit com a aixopluc per a diversos processos industrials. Aquests edificis, les fàbriques, anaren evolucionant arquitectònicament, a la vegada que es desenvolupava la industrialització, que va dependre de l'evolució de les fonts energètiques.

    Els edificis fabrils representen el patrimoni industrial que cal conservar. 


Aymerich, Amat i Jover (Terrassa)
 

Índex

La fàbrica d'indianes
La fàbrica de pisos
 La nau
 Les colònies fabrils
 Edificis modernistes
 Els "sheds"
Edificis racionalistes
Fàbrica segle XXI
 Usos i formes
 Xemeneies i torres d'aigües
 Materials de construcció i decoració
La industrialització
Glossari
Exercicis
Mediateca

Pàg.pral.