La fàbrica del segle XXI

           Alstom, ff.cc. (Sta.Perpetua de la Mogoda)

Les velles naus ennegrides han donat pas a noves naus funcionals on l'operativitat i la racionalitat es combinen amb l'estètica moderna.

                                                                                                                              Alstom


                                         Alstom

Índex
De pisos
 Naus
 Colònies
 Modernistes
 "Sheds"
 Usos-formes
 Xemeneies
 Materials