Demografia
Demografia, Migracions, Bancs de dades, Estadística

Àrees continentals, Món
Migracions
  Demografia
 1. Piràmide de població amb el full de càlcul Excel
 2. Idees i documents: l'estructura de la població
 3. La població catalana · Model demogràfic en full de càlcul Excel
 4. Estado de la población mundial 2005
 5. World Population Map
 6. Idescat · Institut d'Estadística de Catalunya: Població, Economia, Societat, Territori 
 7. Idescat · Base de dades de municipis i comarques
 8. Centre d'Estudis Demogràfics
 9. Population en chiffres · Tous les pays du monde  · Flash*
 10. World Population Profile 1998
 11. Census * · Piràmides de tots els països del món
 12. Popclock
 13. L'exposition 6 milliards d'hommes
 14. La population mondiale
 15. Ya somos 6.000 millones (19/01/00) (html)
 16. En India ya son 1.000 millones (15/06/00) (htm)
 17. Servidors d'interès demogràfic, UAB
 18. City Population. The principal agglomerations of the world
 19. Global Stadistic
 20. Fondo de población de Naciones Unidas
 21. PopNet
 22. Population Reference Bureau
 23. World Data Sheet
 24. Population Stadistics
 25. World Gazetter
 26. Piràmides de població
 27. Piràmides de població: consulta per países i anys
 28. Piràmides de població per Comunitats Autónomes
 29. Centre d'Estudis Demogràfics
 30. Quants terrícoles som?
 31. La población del mundo (pdf, 404 Kbs.)
 32. La población en España (pdf, 423 Kbs.)
 33. Densidad de población por Comunidades Autónomas (pdf, 263 Kbs.)

 34. Bancs de dades, estadístiques
 35. Idescat · Institut d'Estadística de Catalunya: Població, Economia, Societat, Territori 
 36. Guía del mundo
 37. Population en chiffres · Tous les pays du monde  · Flash*
 38. L'Atlas géographique mondial: dades, himnes, banderes
 39. Global Geografia tots els països del món
 40. Le World Factbook de la CIA tots els països del món
 41. Dades dels països del món
 42. États et Territoires: Fotos, mapes, dades 
 43. Economic and Political Geography Web Center
 44. Internet Geography Information
 45. Nice Geography Sites
 46. Atlapedia Online
 47. Countries. Nations.Territories.Islands.Overseas.Remote.Miscellaneous
 48. Les données de base pour 232 états et territoires
 49. Banc Mundial: pobresa, desenvolupament pdf
 50. UNESCO 
 51. O.N.U.
 52. Banco de datos de Expansión Directo 
 53. U.S. Census Bureau · IDB International Database
 54. La population en chiffres
 55. Estadísticas de la OCDE
 56. Race & Ethnicity Statistics US 1950-1997
 57. Atlapedia On-Line
 58. Info Nation
 59. Virtual Library. Regional Studies
 60. Your Nation
 61. EUROSTAT Stadistical Office of the European Communities
 62. Instituto Nacional de Estadística *
 63. España en cifras 1998 *, INE
 64. Instituto Vasco de Estadística 
 65. Instituto Aragonés de Estadística 
 66. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 
 67. Instituto de Estadística de Andalucía
 68. EUSTAT Instituto Vasco de Estadística
 69. IAE Instituto de Estadística de Andalucía
 70. IBAE Institut Balear d'Estadística
 71. IGE Instituto Galego de Estadística
 72. Instituto Aragonés de Estadística
 73. Instituto Estadística Comunidad de Madrid
 74. ISTAC Instituto Canario de Estadísica
 75. IVE Institut Valencià d'Estadística

Mapa de la població mundia: 2000 - 2100

~


El Web de les Ciències Socials, 1997-2008

resolució òptima 1024×768 · navegueu amb Firefox i premeu la tecla F11 · webmaster