Mira't els materials de SAIP dedicats a aquesta propostaMira't el vídeo explicatiu
Consulta les normes d'estil per fer les fotografiesMira't les fotografies dels centres participants