Els materials de la terra
Roques
Roques magmàtiques
Roques sedimentàries
Roques metamòrfiques
Minerals
Instruments per a mesurar el temps
La pressió atmosfèrica
Els fruits de la tardor
Ocells
La Terra i l'univers (word)
Planetes
Planetes i planetes nans
El món de Jules Verne (word)
El telègraf 1 (word)
El telègraf 1
El telègraf 2 (word)
El telègraf 2
El gas natural
L'energia nuclear
Planta dessalinitzadora
El sistema nerviós (word)
Va de flors
Va de bolets