Els éssers vius (word)
Les plantes (1) (word)
Les plantes (2) (word)
Observació d'una flor (word)
Extracció de clorofil·la (word)
Extracció de clorofil·la
El bosc català
Una llar més ecològica
Els vertebrats I
Els vertebrats I (word)
Els vertebrats II (word)
Els vertebrats (prova)
Dissecció d'un peix (word)
Dissecció d'un peix
Animals i sentits
Joies de la natura amenaçades
Els dofins (word)
Els invertebrats
Els invertebrats (prova)
La matèria I (word)
La matèria II
L'energia I
Generem electricitat!
L'energia i l'electrostàtica (word)
L'electricitat estàtica
El temps i el clima
La meteorologia (prova1)
Els núvols
Els núvols: avalua't
Aparells de mesura
Aparells de mesura: avalua't
L'univers
La Terra i l'univers (word)
L'univers (prova1)
L'univers (prova2)
 
Els animals vertebrats (word)
Els animals invertebrats (word)
Els fongs (word)
L'aparell circulatori (word)
L'aparell excretor (word)
L'energia (word)
Fonts d'energia (word)
Les màquines (word)
El moviment (word)
Els materials (word)
Mescles i solucions (word)
 
Els animals vertebrats (word)
Els animals invertebrats (word)
L'aparell circulatori (word)
L'aparell excretor (word)
L'energia (word)
Fonts d'energia (word)
Les màquines (word)
La matèria i els materials (word)
 
La funció de nutrició (word)
La funció de nutrició (pdf)
Dissecció d'uns pulmons de porc
Dissecció d'uns pulmons de porc
Dissecció d'un cor de porc (word)
Dissecció d'un cor de porc (pdf)
El cor 1 (word)
El cor 1 (pdf)
El cor 2 (word)
El cor 2 (pdf)
Dissecció d'un ronyó de porc (word)
Dissecció d'un ronyó de porc (pdf)
L'aparell locomotor (word)
L'aparell locomotor (pdf)
El sistema nerviós (word)
El sitema nerviós (pdf)
La matèria (pdf)
La matèria i els materials (pdf)