JOSEP VICENĒ FOIX i els amicsINTRODUCCIÓ

Josep Vicenç Foix va ser una figura pública de primera magnitud, va rebre molts premis i va tenir molts amics, en el cap de la intel.lectualitat catalana, en el camp de la política, del periodisme... Però aquells qui el van motivar més no foren pas d'aquests àmbits. Vols descobrir quina altra "cara de Foix" ens falta per a completar el seu retrat? Doncs comencem a investigar!

 

PREGUNTES

Primer caldrà que contestis aquestes preguntes:

a) Foix era afeccionat a coses ben diverses, des de la lectura dels autors clàssics de la literatura universal i catalana (Llull, A. March, Jordi de Sant Jordi, Dant, Petrarca, els trobadors...) fins a la pràctica de dos dels esports més novedosos del moment. Quins eren?

b) Quin poema de Sol i de dol, i quin vers d'aquest poema, resumeix millor aquesta dicotomia cultural entre l'antic i el modern?

c) Quin dels avantguardismes moderns fou el més grat per a ell? En quines obres el practica? Amb quins pintors, relacionats amb aquesta avantguarda, tingué més contacte? de quina manera?

Celebració del 80 aniversari de Joan Miró, que és a la foto amb Foix, Josep M. Sert i Llorenç Artigas.

d) Quan era petit, va anar a col.legi amb un pintor que seria molt famós en l'època noucentista. Com es deia? Què van fer junts, a l'escola?

e) Com va conèixer Joan Miró? Què va fer Miró per al primer llibre de Foix, Gertrudis (1927)

Foix a casa seva, el 1984

f) Amb quina revista va col.laborar el 1948? Qui intervenia en aquesta revista?

Els escriptors de l'Amic de les Arts: Foix és el segon per l'esquerra, Dalí el segon per la dreta i García Lorca és el tercer per la dreta.

g) Qui li il.lustra La pell de la pell (1970)? Qui li il.lustra Escenificació de cinc poemes (1965)? Qui li il.lustra 97 notes sobre ficcions poncianes (1974)? Qui li il.lustra Quatre colors aparien el món , el 1974, i I L'estació (1984)?

h) Per què va fundar l'ADLAN el 1932, va escriure Mots i maons o cascú el seu el 1971, i fou premiat amb la Medalla d'Honor del FAD el 1974? Què va tenir a veure amb el GATCPAC als anys 70?

Antoni Tàpies i J.V. Foix , 1984

Foix dóna a Dalí la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya el 1982

 

 

RECURSOS

Per contestar aquestes preguntes hauràs de llegir aquests webs:

http://www.tvcatalunya.com/ptvcatalunya/tvcItem.jsp?idint=150718244&item=reportatges&seccio=tvcat

http://www.uoc.edu/lletra/noms/jvfoix

http://www.fundaciojvfoix.org/

http://www.mallorcaweb.com/Mag-Teatre/foix/foix.html

http://www.geocities.com/perpinya/tx-foix.html

http://www.escriptors.com/autors/foixjv/index.html

http://www.uoc.edu/lletra/especials/folch/foix.htm

http://www.uoc.edu/jocs/1/literatura/literatura.html

http://www.xtec.net/~jducros/JV%20Foix.html

http://www.xtec.net/~evicioso/garraf/foixmi.htm

http://www.a-palma.es/fpjmiro/grafica/biograf.html

http://www.avui.es/avui/diari/04/mai/27/k190327.htm

http://www.indexnet.santillana.es/rcs/_archivos/contribuciones/estetica.pdf

Figura de cara negra, obra de Joan Ponç, 1948

LA GRAN PREGUNTA

Ara ja pots respondre'm: a quin àmbit pertanyien alguns dels amics més importants de la vida del poeta? Per què creus que va ser així?

Quadre d'Antoni Tàpies on cita els escriptors de literatura catalana: Foix, Espriu i Brossa estan a l'angle inferior dret.
(Pągina creada amb el generador la teva Cacera a la Xarxa - http://www.aula21.net/)

Les fotografies de l'autor i els seus amics s'han tret del web de la fundació Foix