ERTIS, Espai de Recursos per al Treball Interdisciplinari a la Secundària
 
 
 
 

Operació gàbies buides

per entendre... l'activitat humana i el món animal

La proposta didàctica d'aquest títol en format web està pendent de desenvolupar.

Mentrestant podeu consultar la guia didàctica original en format pdf