Agermanament

 
linksmail

 

 

Comissió solidària

La comissió solidària, formada per mares, pares i mestres, va néixer el 1994.
Els seus objectius són promoure l'agermanament per convertir-lo en un "projecte d'escola", i estimular la sensibilització i la participació de la nostra comunitat educativa a l'entorn dels valors de la solidaritat, la cooperació, la diversitat i la pluriculturalitat com a fonts d'enriquiment entre pobles, el comerç just i el consum responsable i, en general, tots aquells valors que dignifiquen la persona i ens permeten intervenir en el nostre entorn immediat amb l'esperança d'una transformació global.

OBJECTIUS
1.- Suport a la tasca educativa del claustre i sensibilització de la nostra comunitat educativa. Crear dinàmiques participatives.
2.- Promoure l'intercanvi entre les dues escoles.
3.- Promoure la solidaritat i la cooperació.
4.- Promoure la tasca de sensibilització i educació de la ciutadania a nivell local

Aquí hi anirem penjant tota la informació

Argentina Lola

directora actual

Consuelo Balladares

cap d'estudis

Margarita Silva

mestra

  • La commemoració dels 10 anys d'agermanament amb Nicaragua es farà el dia 22 d'abril, a la festa de Primavera de l'escola. Hi assistiran també les tres mestres de Nicaragua.
  • S'està preparant també una exposició explicativa il.lustrada amb fotos d'aquests 10 anys. Més endavant us donarem més informació.