Agermanament

 
bibliotecalinksmail

 

 

 

 

un equipament multiusos

 

La biblioteca i espai multiusos era una antiga reivindicació que sostenia l'escola germana per poder millorar la qualitat pedagògica i de serveis que ofereix al seu alumnat. Actualment, a un mòdul de 45 alumnes per aula sense espais comuns es fa impossible qualsevol estratègia que impliqui rebaixar aquest mòdul. D'altra banda, el fons de llibres i materials didàctics que els proporciona l'agermanament queden en caixes per manca d'espai.

La construcció de la biblioteca multiusos ve a resoldre aquest problema. Permet dotar l'escola d'un servei de biblioteca com cal, iniciar un treball important en aquest sentit, estructurar tallers, desdoblar grups, assajar, fer assemblees d'escola, acollir activitats de barri..., gaudir, en definitiva, d'un centre dinamitzador de la vida escolar i social.

Aquest és un projecte que ens ha estat aprovat per l'Àrea de Cooperació i Solidaritat de l'Ajuntament de Badalona per a l'any 2002 i que a hores d'ara (abril 2003) està en fase de construcció.

A finals de l'any 2003 el pabelló multiusos està completat en els seus aspectes bàsics. Només falta, per acabar-lo del tot, la instal.lació elèctrica que es durà a terme quan s'aconsegueixin els recursos necessaris. De tota manera, però, la instal.lació és totalment operativa des de les set del matí fins a les 17 hores del capvespre. Cobreix els dos torns d'escola: el matinal de 7 a 12, i el de tarda de 12'30 a 17.