Agermanament

 
cooperaciólinksmail

 

 

 

La cooperació de l'escola Jungfrau amb l'escola Francisca González i el barri Los Lirios es basa en tres eixos

 

Ajut econòmic i en espècies per ajudar l'equip de mestres a resoldre els problemes del dia a dia referents a material escolar bàsic, medicaments, alimentació o altres imprevistos que puguin sorgir. El material surt de les donacions i de les campanyes que fem a l'escola i de donacions de persones o entitats de fora del nostre centre. Els recursos econòmics surten en part del 0'7 de l'AMPA, en part de les iniciatives que s'organitzen des de la comissió de solidaritat i, en part, de donacions particulars.

Si hi vols col.laborar, ho pots fer al nº de compte de La Caixa:

2100- 2734 -56- 0200026810

Promoció de projectes d'una certa envergadura. La comissió presenta projectes a les institucions per aconseguir la financiació necessària. Així es va dur a terme el parvulari de la Francisca González (1999).

Actualment està en construcció la biblioteca-espai multiusos, projecte pel que es va aconseguir financiació el 2002.

En aquests moments (abril de 2003) s'ha presentat a les institucions el projecte d'escola multigrau al barri Los Lirios.

Ajut d'emergència. Com en el cas de les destrosses que a aquella zona va provocar l'huracà Mitch. La comissió centralitza les possibles campanyes d'ajut. El barri de Los Lirios ha sorgit d'una iniciativa d'aquest tipus.

Els números:

* 6 campanyes d'estiu de recollida de material escolar i didàctic. Aquest maig (2003) farem la setena.

* 1 campanya de nadal de recollida de jocs didàctics.

En total, 50 caixes de material enviades: 1600kg aproximadament.

* Participació en el contenidor d'ISF a Nicaragua (2000). 70 caixes de roba, sabates, medicaments, productes higiènics.

* Campanya pel Mitch (octubre 1998): 15.000 euros i 80 kg de medicaments. Participació escoles públiques i entitats ciutadanes.

* Donació del 0'7% del pressupost anual de l'AMPA (x 7 cursos).

* Projecte del parvulari (1999). Suport municipal i del Fons català. Aportació dels conserges de les escoles de la ciutat.

* Projecte de los Lírios. Terreny, cases, escola (per ejecutar).

* Projecte biblioteca-multiusos (en execució 04.2003). Suport municipal.

* Loteria, tómbola i bar solidaris (2002 i 2003).

* C/C solidari.

* Participació en campanyes ciutadanes de recollida d'aliments per nadal (2) .

* Participació en campanya ciutadana de recollida de medicaments per un projecte de Perú. (2003).