Agermanament

 
parvularilinksmail

 

 

 

El parvulari un equipament imprescindible per als més petits

El parvulari va ser el primer projecte d'una certa envergadura portat a terme a l'escola Francisca González.

Promogut i finançat parcialment per la Jungfrau, vam aconseguir suport important de financiació per part de l'Ajuntament de Badalona i per part del Fons Català de Cooperació.

La realitat social de Nicaragua fa que siguin sovint els més petits de la família els que quedin desatesos al llarg del dia. Els pares surten a buscar-se la vida, els germans a partir dels sis anys poden anar a l'escola i ells queden a casa, al carrer o controlats per germans més grans que haurien d'anar a l'escola o que també surten a buscar-se la vida deixant, a la pràctica, els més petits sols.Això comporta que en molts casos les criatures "aprenen" ja abans dels sis anys conductes negatives per a la seva formació (mendicitat, petits furts, mals hàbits de socialització, d'alimentació, etc...) que després condicionen negativament el seu aprenentatge escolar. Aquesta va ser la motivació que va originar la demanda de l'equip de mestres de la Francisca González i la nostra decisió de propomure el projecte.

L'execució del projecte es va dur a terme de forma mixta:

- Contractant personal especialitzat per a aquelles tasques que ho requerien.

- Per autoconstrucció, en la que van participar mestres i alumnes (pujar parets, moviments de terres i de materials, etc).

Vam posar fil a l'agulla l'any 98 i es va dur a terme el 99. El parvulari és un barracó de dues aules de 75 m2 cada una. Cada aula té el seu servei de lavabo/nurseria/neteja propis. El pabelló està aixecat 30 cm del terra i envoltat d'una andana coberta per un voladís que permet la circulació de persones en època de pluges i que comunica amb el pabelló de l'escola que li queda més proper.

Està envoltat per un pati protegit de la resta de l'escola per una tanca metàl.lica que premet els nens i nenes jugar tranquils sense barrejar-se amb el nombrós alumnat de primària.

En successives aportacions s'han dotat les aules de jocs i materials didàctics per facilitar la tasca de les mestres i el treball manipulatiu i lúdic de l'alumnat, i el pati amb alguns gronxadors i d'altre mobiliari lúdic col.lectiu.

L'equipament va ser inaugurat el febrer de 2000, a l'inici del curs escolar. De llavors ençà n'han sortit tres promocions i aquest curs 2003 sortirà la quarta.