Quan fem girar un cos lligat amb un cordill, notem que aquest fa una força que empeny el nostre braç cap enfora. Aquesta força podria anomenar-se força centrífuga. Segons això la força centrífuga que per exemple fa la Lluna a la Terra, no és una força que anul.la els efectes gravitatoris a la Lluna, sinó una força que actua sobre la Terra i que fa que aquesta també giri una mica. En realitat, la Lluna i la Terra giren al voltant d'un centre de masses situat molt aprop de la Terra, però no en el seu centre.
Hi ha també qui defineix la força centrífuga com una força fictícia que anul.la la força centrípeta, però que apareix només quan s'intenta aplicar les lleis de la física en sistemes no inercials, és a dir, que tenen acceleració (com quan estem dintre d'un ascensor que puja amb acceleració i notem que "pesem" més).