Amb el raïm despullat de grans apareix la part llenyosa, o verda, que li serveix de suport i al qual se l'anomena rapa.