Fruit de la vinya, format per un conjunt de grans, més o menys rodons i d'un perímetre d'uns 7 cm., agrupats a l'entorn d'un eix ramificat anomenat rapa. És de color, mida i gust diferent segons la varietat.
Bàsicament hi ha tres tipus de raïm: blanc (groguenc), negre (lilós) i el de taula (el més conegut és el moscatell). D'ell s'aprofita tot: El suc una vegada fermentat, per fer vi, la pellofa per donar color al vi i les restes per fer alcohol.