e-mail

Introduction

 

Aims

 

Planning

 

Methodology

TALKING ABOUT ART

TALKING ABOUT ARTS & CRAFTS

1st term

2nd term

3rd term

Assessment

Bibliography

 

Web realitzada gràcies a una llicència retribuïda de tipus C concedida pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Curs 2006/07. Bibiana Peiron i Borràs.