L'ECONOMIA

Ens trobem en una comarca on, tradicionalment, s'ha produit gran quantitat de vi. Actualment totes les comarques costaneres de Catalunya, com el Baix Penedès, estan rebent una forta presió urbanística, econòmica i social i es canvia el model productiu, bàsicament agrícola.

L'economia dels últims anys està patint una evolució important. Alguns pagesos s'adapten als treballs industrials i urbans, incrementant així els seus ingressos i possibilitant el no abandonament de les vinyes, perquè en els últims anys s'ha produit una revalorització dels preus del vi.

La indústria mai no ha estat gaire important, tot i que darrerament s'han creat alguns polígons industrials i donen ocupació a bastantes persones.

El sector que té més pes en l'economia comarcal és el de serveis, principalment el comerç i l'hosteleria que junt amb el sector de la construcció, donen feina a la majoria de la població.