3. PLATIHELMINTS

 
Coneguts comunament com cucs plans, els platihelmints es caracteritzen pel seu cos, que és allargat i aplanat. Tenen una estructura en forma de sac, amb una cavitat gastrovascular que s'obre a l'exterior per un únic orifici que funciona simultàniament com a boca i anus. En aquest cas, però, les parets del cos a més d'estar formades per una capa interior, l'endoderma, i una altra d'exterior, l'ectoderma, ho estan per una tercera capa de cèl·lules que se situa entre les dues denominada mesoderma, a partir de la qual es desenvolupen els diferents teixits que omplen el cos de l'animal.

 

 
En els platihelmints, a pesar de la senzillesa de la seva organització interna, ja trobem teixits que es reuneixen per formar vertaders òrgans, encara que d'estructura simple, com és el cas de l'aparell excretor, compost d'una sèrie de tubs denominats protonefridis, o de l'aparell reproductor, que pot estar bastant desenvolupat en alguns grups.

 
No tenen aparell respiratori i incorporen l'oxigen simplement a través de la paret del tegument. Tampoc no tenen aparell circulatori, ja que les substàncies digerides poden arribar a totes les cèl·lules gràcies a la gran quantitat de ramificacions que posseeix l'aparell digestiu i que ocupen la major part del cos (constituint un sistema gastrocirculatori). La majoria de les espècies són hermafrodites, amb gònades masculines i femenines a la vegada, i es reprodueixen ponent una gran quantitat d'ous.

 
 
GRUPS PRINCIPALS DE PLATIHELMINTS

 
 
TURBEL·LARIS

Són animals d'una mida molt petita, que rares vegades superen un centímetre de longitud i que viuen generalment en els fons marins, enterrats a la sorra o amagats entre les plantes. També hi ha algunes espècies que viuen en aigua dolça i poblen torrents, deus i rierols. Tenen un cos allargat i aplanat en forma de fulla, amb un cap que es caracteritza per tenir un parell d'expansions laterals a tall d'"orelles". Es desplacen lliscant lentament pel substrat gràcies a l'acció de multitud de cilis que en recobreixen el cos, i sempre busquen llocs foscos i s'orienten gràcies a uns ulls d'estructura simple que tenen al cap. A la part inferior del cos apareix una boca proveïda d'una trompa diminuta que els serveix per capturar l'aliment, que consisteix normalment en larves i altres petits organismes. Els representants més coneguts d'aquest grup són les planàries.
 

Macroturbel·lari marí. (Pseudoceros maximus)

Microturbel·lari. (Convoluta roscoffensis)

 

Esquistosoma (Schistosoma mansoni)

Oculotrema hippopotami
(paràsit de l'hipopòtam a l'Àfrica)
 

TREMATODES

Es tracta de paràsits interns que viuen en tot tipus d'animals, ja siguin invertebrats com els crustacis o els mol·luscs, o vertebrats com els remugants. S'alimenten de la sang i de les cèl·lules que es desprenen a l'interior del tub digestiu de l'animal al qual parasiten. El seu cos té una forma semblant al de les planàries, encara que solen ser més grans i, amés, està adaptat completament a les condicions especials del medi on viuen, com passa amb la resta dels animals paràsits: tenen una pell molt dura que resisteix l'acció dels sucs digestius, presenten aparells especials de fixació semblants a les ventoses, amb les quals s'agafen fort a les parets del tub digestiu de l'hoste, tenen uns òrgans sensorials molt simples i el sistema nerviós és enormement reduït.
Molts trematodes presenten cicles vitals molt complicats, amb diverses fases larvals i hostes diferents en cadascuna d'elles, com passa amb la famosa duela del fetge. Aquest animal sol viure en els conductes biliars de l'ovella, però en les seves fases anteriors parasita el fetge dels cargols d'aigua dolça i pot presentar fins a cinc formes diferents al llarg del seu cicle reproductiu.


 

 


 
CESTODES

Són també paràsits que en estat adult viuen a l'intestí prim de nombrosos vertebrats, incloent-hi l'ésser humà. Se'ls coneix popularment com a tènies o solitaris. El seu cos té la forma de cinta allargada i pot superar els tres metres de longitud. A la part interior tenen un petit cap de forma esfèrica, denominat escòlex, proveït d'una sèrie de ventoses i d'una corona de ganxos amb els quals s'agafa a les parets de l'intestí. L'escòlex desenvolupa contínuament, per la seva part posterior, uns petits segments denominats proglotis, que creixen sense separar-se els uns dels altres adquirint l'estructura simple que caracteritza aquests organismes. Les proglotis madures, que són allunyades de l'escòlex, consten simplement d'un parell d'òrgans: un aparell reproductor hermafrodita i un protonefridi excretor. No necessiten aparell digestiu, ja que absorbeixen a través de la pell de substàncies ja degradades a l'intestí de l'hoste.
Quan es reprodueixen, l'animal es replega i posa en contacte dues proglotis diferents. Una vegada fecundades, desenvolupen una gran quantitat d'ous que acaben per ocupar tot l'interior de cada proglotis. Aquestes es poden deixar anar i sortir a l'exterior amb els excrements, on els ous són alliberats, i poden passar a altres hostes per mecanismes diversos.
Alguns tipus de tènies formen quists resistents en hostes temporals, o intermedis, tot esperant trobar-ne un de definitiu on puguin completar el seu desenvolupament. Aquest és el cas de la tènia del porc, en els músculs del qual forma uns quists denominats cisticercs, que poden passar a l'intestí de l'home i desenvolupar-s'hi si aquest n'ingereix la carn crua o poc cuita.


L'escòlex, part terminal anterior del cos dels cestodes, s'ha especialitzat a fixar el paràsit en l'hoste.
Acanthocirrus retrirostris
Drepanophorus

 
FOTOGRAFIES D'ALTRES PLATIHELMINTS
Monogeni paràsit del gripau d'esperons (Polystoma pelobatis)
Platynosomum soricis
Planària marinaDendrocoelum lacteum

Planària marina (Prostheceraeus roseus)

 

PÀGINA PRINCIPAL

ESPONGES - CNIDARIS - MOL·LUSCS - ANÈL·LIDS - ARTRÒPODES - EQUINODERMS