(logo de la web) Aplicacions i Recursos de Física i Química


Aquesta pàgina neix el 28 de març de 2006 i pretén ser un medi de difusió de recursos informàtics originals de creació pròpia amb la finalitat de ser un important suport en l'aprenentatge de la Física i la Química d'ESO i Batxillerat. A la vegada vol ser un punt de trobada entre els alumnes i el professor d'aquest espai on trobar-hi informacions i material complementari del seu interès. El seu autor, Carles Fuentes Pagès, és professor de Física i Química d'Educació Secundària.

Aquest programari (de lliure distribució) no disposa d'assistència tècnica i l'autor no es fa responsable de cap dany i/o incidència produïda per l'ús del mateix.

Aplicacions i Recursos de Física

Aplicació que permet treballar el llançament parabòlic. A partir d'un terreny imaginari on en un punt aleatori hi col·loca un objectiu (blanc) cal llançar un projectil amb trajectòria parabòlica per tocar-lo procurant no topar amb el relleu. Per aconseguir-ho cal calcular-ne l'angle de tir necessari. L'aplicació dibuixa les trajectòries seguides pel projectil, dóna ajuda en cas de no assolir-ho, etc.REQUISITS: Per a un bon funcionament cal un ordinador amb pantalla quadrada (les pantalles panoràmiques poden produir errors de càlcul).

Simulació interactiva per tal de treballar EL PROBLEMA DEL CAÇADOR:

Un caçador dispara una fletxa contra un mico que es troba penjat de la branca d'un arbre. El caçador apunta directament al mico i quan la fletxa inicia el seu moviment, el mico es deixa anar i cau de l'arbre esperant evitar la fletxa. En quines condicions d'angle i de velocitat inicial cal que el caçador llanci la fletxa per tal de caçar el simi?REQUISITS: La simulació requereix tenir actualitzat el pluguin de JAVA. Si no ho està caldrà seguir les indicacions que dongui el propi navegador d'internet.

Simulació interactiva per tal de treballar LA VELOCITAT MITJANA:

Un ciclista fa un viatge d'anada i tornada entre dos punts separats 80 metres amb velocitat sempre constant de 50 km/h. Un cavall fa el mateix viatge però amb velocitat constant de 40 km/h durant l'anada i amb velocitat constant de 60 km/h durant la tornada. Suposant negligible el temps del canvi de sentit, qui dels dos arribarà primer?

  • icona Es poden trobar materials per fer una activitat d'aula basada amb aquesta proposta i que han estat publicats a l'ARC del CESIRE en aquest enllaç. [Informació complementària aquí]REQUISITS: La simulació requereix tenir actualitzat el pluguin de JAVA. Si no ho està caldrà seguir les indicacions que dongui el propi navegador d'internet.

Aplicacions i Recursos de Química

Aplicació que permet l'aprenentatge dels símbols dels principals elements de la Taula Periòdica. Ens pot preguntar elements, símbols, o els dos alhora de forma alternada o aleatòria. Permet guardar un arxiu de dades i imprimir un informe de les sessions realitzades.

Aplicació que permet l'aprenentatge i la pràctica de la formulació i la nomenclatura inorgànica segons les normes IUPAC. Es poden configurar múltiples opcions per tal de practicar en cada moment allò més necessari. A més disposa d'unes explicacions adaptades a cada exercici per tal de comprendre'n el perquè dels possibles errors. El seguiment estadístic que fa dóna una idea de quins tipus de compostos es porten més fluixos. Es pot treure un informe per impressora o guardar un arxiu de dades de cada sessió.

Entreteniments
  • icona

Simulació interactiva per tal de passar una estona jugant a TENNIS contra la màquina.REQUISITS: La simulació requereix tenir actualitzat el pluguin de JAVA. Si no ho està caldrà seguir les indicacions que dongui el propi navegador d'internet.  • icona

Simulació interactiva per tal de passar una estona jugant al clàssic joc del SIMON.REQUISITS: La simulació requereix tenir actualitzat el pluguin de JAVA. Si no ho està caldrà seguir les indicacions que dongui el propi navegador d'internet.