Tipus de sepulcres megalítics
a L'Alt Empordà
 Al llarg del període neolític, que comença en el Neolític Mitjà (3500-2700 aC) i perdurà al llarg del Neolític Final (2700-2200 aC ) fins al Calcolític (2200-1800 aC), la tipologia dels sepulcres megalítics anà evolucionant paral·lelament a la cultura i societat dels que els construïren.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sepulcres de corredor

A continuació veiem els tipus bàsics de construccions funeràries d'època megalítica que es poden trobar a l'Alt Empordà. En primer lloc, els sepulcres de corredor, molt probablement d'influència atlàntica, que evolucionaren dels tipus de cambres subcirculars i cap a cambres trapezoïdals i pentagonals fins a plantes rectangulars i galeries catalanes ja al Neolític Final. Representen el 80% dels sepulcres megalítics de l'Alt Empordà. Els tipus més antics, de cambres subcirculars, es concentren a l'Albera central, en canvi els altres tipus es poden trobar per tota  la Serra de Roda i Cap de Creus.
La seva orientació predominant , és sud i sud-est, essent molt escàs el nombre de sepulcres orientats cap al sud-oest. Acostumaven a ser bastits sobre el terreny, amb les grans lloses de la cambra encaixades entre si mitjançant ranures. Tot davant hi havia un corredor d'alçada menor que condueix fins a la vora del túmul. Aquests solien ser d'un diàmetre d'entre 12-15 m., de forma circular i amb peristàlit de blocs ajaguts. El sepulcre restava cobert totalment, donant-li l'aspecte d'un gran montícul. En són exemples Comes Llobes de Pils, Font del Roure, El Barranc, Taula dels Lladres, Mores Altes I, Tires Llargues i Gutina
 


Cistes amb túmul

Un segon tipus  d'enterrament el trobem en les cistes de planta rectangular, molt probablement d'aportació indígena. Foren construïdes al llarg del Neolític Mitjà, però no pervindrien en el Neolític Final. Presenten un caràcter no reutilitzable. Situades generalment dins un túmul circular de pedres i terra d'uns 6-10 metres de diàmetre  amb un peristàlit de pedres ajagudes. La seva construcció es realitzava dins de trinxeres i travessant el sòl, on s'encaixava la tomba que sobresortia sempre de l'antic nivell dels terreny. En tenim exemples a la Tomba del General, Vinya d'En Berta i Sureda. Són
presents a la S. de Rodes i Cap de Creus.
 


Galeries catalanes

 També " sepulcres de corredor ample". Es construïren durant el Neolític final i es el producte d'una evolució dels sepulcres de corredor. Format per una cambra de forma 
geomètrica i un corredor de gairebé la mateixa amplada. L'exemple més clar de galeria catalana és el Mas de la Mata a Port de la Selva.
 


Arques amb vestíbul pou 

Com a producte de la irrupció sobtada d'un nou grup cultural durant el Calcolític i que es caracteritza per la seva forma ceràmica en forma de vas campaniforme i el coneixement de les eines de coure, trobem un nou tipus de construcció megalítica, que consisteix en una caixa amb lloses de forma rectangular,construïdes enmig d'un tarter, la qual s'accedia per un vestíbul pou des d'on es podia remoure una llosa-porta. En tenim exemples a Salt d'en Peió. Podria ser que els exemples que es classificaven com "dòlmens simples", siguin d'aquesta nova tipologia. D'arques amb vestíbul pou, n'hi ha exemples a  Canadal, Mas Baleta I, II i Jaça d'en Torrent
 


 
 
 
Introducció