ÍNDEX GENERAL

1. Articles publicats en medis de difusió diversos
Artículos publicados en medios de difusión diversos

2. Articles publicats en revistes especialitzades (actualitzat 27/04/10)
Artículos publicados en revistas especializadas

3. Articles no publicats
Artículos no publicados

4. Articles d'altres autors
Artículos de otros autores

5. Altres escrits personals i presentacions Power Point
Otros escritos personales y presentaciones en Power Point

6. Monogràfics revistes
Monográficos de revistas

Dintre d'aquests apartats es troben documents que estan editats en PDF i, per obrir-los, es necessita el programa ACROBAT. Si quan cliqueu al damunt del títol de l'article no s'obre el document, aleshores podeu baixar el programa des de la pàgina WEB de la casa ADOBE, que és la que publica ACROBAT, i seguir les instruccions que us plantegi, tals com l'idioma, el sistema operatiu, la versió, ...

Dentro de estos apartados se encuentran documentos editados en PDF y, para abrirlos, se necesita el programa ACROBAT. Si cuando cliqueis encima del título del artículo éste no se abre, entonces podéis bahjar el programa desde la página WEB de la casa ADOBE, que es la que publica ACROBAT, y seguir las instrucciones que os plantea tales como el idioma, el sistema operativo, la versión, ...