Introducció
La química de les mescles

A la nostra vida qüotidiana utilitzem molt sovint la paraula "pur". Així, si estem a la muntanya podem dir que estem respirant "aire pur" . Als envasos de sucs de fruita és fàcil llegir frases de l'estil "100% pur suc".
Considerem que un suc és "pur" quan no porta cap aditiu (conservants o colorants). Si diem que l'aire és pur és perquè no està contaminat. Però per un químic, l'aire o un suc mai no són purs. La química considera que una matèria és pura quan només hi ha un únic tipus de substància present ( també podem dir que una substància és pura quan només hi ha present un únic tipus de molècula).
El suc és una mescla perquè conté aigua, àcid cítric i moltes altres substàncies. L'aire també és una mescla perquè conté nitrogen, oxigen, vapor d'aigua i altres gasos minoritaris.


Per un químic, el suc mai no és pur, es sempre una mescla


Exemples de substàncies pures i mescles:

Substàncies pures Mescles
Sucre
Sal (clorur sòdic)
Ferro
Aigua destilada
Alcohol
Aire
Sang
Vi
Mel
Acer


Les substàncies que trobem en una mescla reben el nom de components. Aquests components poden ser substàncies sòlides, líquides o gasoses. Les molècules dels components d'una mescla es troben, per tant, barrejades.
Els components d'una mescla es poden separar mitjantçant procediments físics com ara la filtració, la destil.lació, etc.

Tipus de mescles Existeixen dos tipus de mescles: les homogènies i les heterogènies. Les mescles homogènies tenen un aspecte uniforme mentre que les mescles heterogènies tenen un aspecte poc o gens uniforme.