COM INSTAL.LAR UNA ESTACIË METEOROLĎGICA


Quan es realitzen observacions meteorol˛giques al centre docent, es pot optar per fer-les sense aparells (n˙vols, vent,...) o tambÚ amb aparells. Si es decideix instalĚlar una estaciˇ meteorol˛gica (de construcciˇ pr˛pia, amb aparells manuals o automÓtica, cal tenir en compte tot un seguit de consideracions que s'hauran de complir si es volen obtenir unes dades correctes i que siguin comparables amb les obtingudes en altres observatoris meteorol˛gics.
   

RECOMANACIONS:

No cal esperar a tenir una estació molt complerta. Si la tenim millor, però, si no, amb poc pressupost també la podem engegar, i amb garanties d'aprofitament.

-El terreny ha de ser pla, sense obstacles a prop (edificis, arbres...) i envoltat d'una Órea amb gespa. Cal determinar la latitud, la longitud i l'alšÓria on es troba l'estaciˇ.

Per a la protecció general de tota la instal.lació. es vital que hi hagi una tanca. Si no en disposem, podem fer el muntatge en un pati interior tancat, un balcó o finestra del laboratori o d'una aula.
L'observació dels núvols aporta una informació valuosa sobre l'estat i l'evolució del temps en un lloc determinat. No és, tanmateix, una observació fàcil, i sovint l'observador novell té dificultats a l'hora de distingir entre un núvol i un altre.

   

-Si disposem de gàbia (caseta) meteorològica, recordem que la plataforma de la base ha d'estar a 1'20 m del terra i el lloc per col·locar els aparells de mesura de la temperatura, humitat i evaporació a 1'50 m del terra, amb la porta orientada al nord, el terra millor de gespa, ben ventilada (situada en un lloc ampli) i pintada de color blanc.

 
Necessitem un termòmetre de màxima i mínima o, si volem filar més prim, un que mesuri la temperatura màxima i un altre per la mínima. El funcionament és de tots conegut però cal recordar que és imprescindible baixar els indexos després de prendre nota de les dades.
La pressió la mesurarem amb un baròmetre. Es molt més precís el de mercuri encara que té l'inconvenient del seu preu. El de membrana s'haurà de comprovar periòdicament ja que tenen la tendència a desajustar-se.
El pluviòmetre ens informa de la quantitat d'aigua que ha caigut durant les 24 últimes hores. Si no es té, es pot construir fàcilment amb els alumnes i farem una classe pràctica de matemàtiques o naturals: només cal un recipient de boca ampla i una proveta. Haurem de calcular la superfície de la boca del recipient i elaborar una escala que tingui en compte la proporció adequada.
La humitat relativa de l'aire es pot mesurar amb un higròmetre o amb un psicròmetre. El primer té l'avantatge de que dóna directament les dades i de que és força més econòmic però no és gaire precís.

L'anemòmetre pot ser costós, però el podem substituir per una escala de Beaufort simplificada.Conversió aproximada entre unitats per la mesura de la força del vent:

m/s a nusos multiplicar per 2

m/s a km/h multiplicar per 3'6

nusos a Km/h multiplicar per 1'85

 
Nosaltres hem preparat : tabla beaufort--- taula d'humitat---full d'observació