Principals Aparells de Mesura

Els Principals Instruments que necessitem són:
 
TERMÒMETRE:El termòmetre és el sensor tèrmic que mesura la temperatura.Necessitem un termòmetre de màxima i mínima o, si volem filar més prim, un que mesuri la temperatura màxima i un altre per la mínima. El funcionament és de tots conegut però cal recordar que és imprescindible baixar els indexos després de prendre nota de les dades.Les mesures de temperatura màxima i mínima es fan una vegada cada dia. Els sensors de tempertura s´han de situar a l´interior de la gàbia meteorològica.
   

BAROMETRE:Els baròmetres mesuren la pressió de l'aire. El que fan realment és mesurar el pes d'una columna d'aire que s'extèn des del barròmetre fins al cim de l'atmosfera. Els dos tipus més utilitzats són el de mercuri i l´aneroide (o de membrana), aquest últim és molt més barat.Prenem la mesura en milibars.Hem de tenir en compte que donem les dades de la pressió atmosfèrica al nivell del mar.

   
HIGRÒMETRE I PSICRÒMETRE: La quantitat de vapor d´aigua que conté l´aire pot variar a nivell temporal i espaial. La humitat es mesura emprant els psicròmetres i els higròmetres.El higròmetre té l'avantatge de que dóna directament les dades i de que és força més econòmic però no és gaire precís. Nosaltres en tenim un.
 
PLUVIÒMETRE:El pluviòmetre serveix per a mesurar la quantitat de pluja caigua en un interval determinat de temps. Per a determinar la quantitat de pluja es fa servir una proveta graduada on es fan les lectures directament en mm o litres per metre quadrat. Consta d'un vas cilíndric, que recull l'aigua que li aporta un embut prou fons, per que les gotes no surtin rebotades.
   
ANEMÒMETRE:Mesura la velocitat del vent. L'anemòmetre més usual és el de cassoletes.És força coneguda una taula (Beaufort) que, d'una forma aproximada, ens indicar la velocitat del vent a partir dels seus efectes ( si es mouen les fulles d'un arbre, si són les branques, etc.)
   
PENELL:Ens indicarà la direcció del vent. Tots coneixem altres mitjans que poden substituir aquest aparell, des de mullar el dit i aixecar-lo per saber d'on bufar el vent fins llençar una mica de terra a l'aire. Hem de tenir en tots els casos molt clara la situació dels punts cardinals. El nom d'un vent fa referència a la direcció d'on procedeix:del nord, del sud-est,etc., encara que a cada lloc els vents més típics reben noms populars, com a Catalunya la tramuntana, el llevant,etc.

   
vols veure la ROSA DELS VENTS FETA PER NOSALTRES