IES Arnau Cadell

Pràctiques d'Informàtica pel batxillerat

(Writer de l'Open Office )
Exercici: "Aranya i escarabat" Exercicis del crèdit d'informàtica a batxilleratRecupereu el següent text que correspont a una poesia de Antoni Bori i Fontestà, autor català de finals del segle XIX i guardeu-lo a la vostra carpeta amb el nom de aranyaescarabatdesordenat.txt

 1. Llegiu atentament el text. S'han desordenat expresament els paràgrafs.
 2. Col·loqueu els paràgrafs en ordre per tal que la història tingui lògica.
   Heu de saber fer-ho:
  • amb les icones Retalla i Enganxa.
  • amb CTRL + X que equival a tallar i CTRL + V que equival a enganxar
  • arrossegant amb el ratolí.

 3. Centreu el títol i poseu-li la font de les lletres Arial de 12 punts.
 4. Guardeu-lo a la vostra carpeta amb Fitxer|Anomena i desa i modificant el tipus d'arxiu per tal que sigui Word amb el nom aranya.doc


 5. Seleccioneu el títol i amb les opcions del menú Format|Caràcter feu que quedi així


 6. Seleccioneu els paràgrafs del vers i amb les opcions del menú Format|Paràgraf feu que tinguin tots els paràgrafs un sagnat a l'esquerra que faci que la poesia quedi sota el títol


 7. Assigneu tot el text al tipus de lletra Arial i de la mida que permeti que i càpiga en un full.

 8. El nom del poeta de la darrera línia el poseu alineat a la dreta.

 9. Torneu-lo a guardar
 10. Guardeu la imatge que està en aquest enllaç a la vostra carpeta amb el nom aranya.jpg
 11. Enganxeu aquesta imatge al document Insereix|Gràfics|del fitxer...
 12. Feu clic amb el botó dret sobre la imatge i ajusteu les opcions d'ancoratge a pàgina
 13. Un cop tingueu el text com la figura guardeu-lo.

Heu d'haver après:
a l'índex general de les pràctiques
a dalt d'aquesta pàgina
Actualitzat el gener del 2006

Enric Brasó 1990-2005