matemàtiques visuals

Àlgebra:

Resolució d'equacions amb balança

Aquest applet permet resoldre pas a pas equacions visualitzant-la com una balança.

Durada: 45 minuts Nivell: 1r i 2n d'ESO Nivell: 3r i 4t d'ESO Recurs extern a aquesta web Projectable Interactiu

Les igualtats notables

Aquests tres applet creats amb Geogebra permeten visualitzar geometricament els tres productes notables: El quadrat d'una suma, el quadrat d'una diferència i la diferència de quadrats.

Durada: 20 minuts Nivell: 1r i 2n d'ESO Nivell: 3r i 4t d'ESO Idioma: Espanyol Recurs extern a aquesta web Projectable Interactiu

 

Les rajoles algèbriques

Aquest applet permet construïr geometricament productes on intervinguin variables, des del tipus x·3 fins al tipus (x+2)·(y+3x+1)

Durada: 30 minuts Nivell: 1r i 2n d'ESO Nivell: 3r i 4t d'ESO Recurs extern a aquesta web Projectable Interactiu

 

Exercicis de rajoles algèbriques

Aquesta web conté 54 exercicis basats en la interpretació del producte d'expressions algèbriques com a superfície de rectangles.

 

Durada: 30 minuts Nivell: 1r i 2n d'ESO Nivell: 3r i 4t d'ESO Recurs extern a aquesta web Projectable Interactiu

 


Suma dels termes d'una progressió geomètrica decreixent
captura pantalla del recurs

Construcció que mostra una demostració visual de la fórmula
S= a1/(1-r)


Durada: 30 minutsNivell: Batxillerat Projectable Interactiu


Els determinants 2x2 i la superfície del paral·lelogram
captura

Aquest applet mostra una demostració de que el valor absolut del determinant 2x2 és

igual a la superfície del paral·lelogram format pels vectors columna.
Durada: 30 minuts Nivell: Batxillerat Projectable Interactiu recurs extern


bala
Balança de formes

Aquest applet permet experimentar amb una balança per tal d'investigar l'equivalència en pes de 4 formes.

Durada: 30 minuts Nivell: 1r i 2n d'ESO angles Recurs extern a aquesta web Projectable Interactiu

Balança d'expressions

Aquest applet permet experimentar amb una balança per tal de visualitzar el valor d'x que fa les dues expressions siguin equivalents.

Durada: 45 minuts Nivell: 1r i 2n d'ESO Nivell: 3r i 4t d'ESO Recurs extern a aquesta web Projectable Interactiu

Balança d'expressions

Aquest applet permet experimentar amb una balança per tal de visualitzar el valor d'x que fa les dues expressions siguin equivalents.

Durada: 45 minuts Nivell: 1r i 2n d'ESO Nivell: 3r i 4t d'ESO Recurs extern a aquesta web Projectable InteractiuA dalt d'aquesta pàgina

Web realitzada per Enric Brasó i Campderrós,  podeu contactar amb mi a través del mail ebraso@xtec.cat

El treball inicial ha estat fet en el marc de la llicència retribuïda concedida pel Dep. d'Educació (DOGC núm:4968 del 14-09-2007)

Els materials estan sota la llicència Creative Commons Reconeixement-No comercial-Compartir

Altres treballs i col·laboracions