La ràdio

 

Cal una ràdio a les escoles?

Una de les tasques més importants en els centres educatius és la formació crítica dels futurs ciutadans. En aquesta tasca, hi estem tots i totes ficats. Fins ara, així ho hem fet. Ens manca una part en aquesta formació molt important: la formació crítica davant els mitjans d'informació, dels seus llenguatges i de les seves rutines, que marquen una manera d'entendre la vida i condicionen les identitats pròpies dels nostres nois i noies. En aquest marc, doncs, és important un formació acurada tant en l'anàlisi com en la construcció dels missatges: un aprendre a llegir i escriure amb els audiovisuals. De tots els instruments de comunicació que hi ha, la ràdio és el mitjà de comunicació menys usat als centres educatius: promou la comunicació, facilita la lectura, la comprensió... i moltes coses més.
Sabíeu que ja fa més de cinquanta anys es feien programes escolars de ràdio a Barcelona dirigits per un bon mestre, que es deia Artur Martorell?
Aquestes i moltes altres coses interessants les podeu tenir, avui, al vostre abast.
La ràdio, com a tal, és un element amb moltes possibilitats didàctiques, ja que pot ser una eina motivadora en altres matèries, o bé constituir per si mateixa una matèria. Potser parlar de ràdio en termes de so només és una forma d'expressar-nos molt restrictiva i poc entenedora. Considerem altres punts de vista:

La ràdio com a recurs
El so és un element d'ús comú i necessari als centres educatius. De fet, ja des de parvulari, els mestres i les mestres fan servir aquest mitjà com a element d'aprenentatge del llenguatge oral (vocabulari, comprensió i expressió, construcció gramatical, etc.).
En els cicles de primària, l'aprenentatge de la llengua continua sent un punt important de la formació de l'alumnat. Amb l'enregistrament de moments de la classe, frases dels infants o cançons, els ajudem a escoltar-se, a autoavaluar-se, etc. Es poden utilitzar equips senzills, com petites gravadores, per enregistrar entrevistes a persones del poble, de l'escola..., o també enregistrar moments curiosos de la vida escolar, de l'entorn social i cultural, etc.
Podem fer, davant d'un micròfon, exercicis d'expressió verbal (lectura, dicció, jocs de la veu) i d'expressió corporal creant personatges diferents amb veus diferents, fent-los recitar embarbussaments...
L'alumnat pot utilitzar aquest mitjà per fer treballs d'altres assignatures: socials, naturals, etc. Avui en dia, en molts centres educatius, s'utilitzen programes de presentació de conferències en els quals el so té una gran importància.
Per poder treballar amb el mitjà sonor, el més imprescindible és ensenyar a l'alumnat a utilitzar els equipaments tècnics de què disposa el centre. Actualment, això se simplifica molt amb els mitjans informàtics.

La ràdio com a mitjà d'expressió i comunicació
L'altre vessant important és l'aprenentatge dels recursos i dels elements propis del llenguatge radiofònic o sonor, és a dir, ensenyar quins són els elements que intervenen en el llenguatge radiofònic (veu, música, efectes, silenci).
Podem explicar com es construeixen els guions que s'han d'utilitzar, quines són les rutines productives més senzilles dels programes de ràdio, etc.
Algunes activitats que podem dur a terme són construir personatges, simular entrevistes, recitar poemes o altres textos literaris, fer petites interpretacions de peces teatrals i adaptacions radiofòniques de contes o narracions curtes, crear petites obres de radionovel·la, o inventar històries sonores amb només efectes i sorolls.


La ràdio com a mitjà d'anàlisi crítica de la informació
L'escola ha de ser capaç de donar a l'alumnat els instruments necessaris per tenir una actitud crítica davant l'allau d'informació que rep. Els mitjans de comunicació cada vegada tenen una presència més gran a la vida de les persones, i cal educar en aquesta actitud amb els mitjans.
Podem construir petites pautes d'observació i d'anàlisi que permetin a l'alumnat comparar i estudiar de forma crítica la informació radiofònica que ens arriba. És important conèixer els processos d'elaboració de les notícies, els recursos emprats i el llenguatge utilitzat, segons si es vol explicar una informació d'una manera o d'una altra.
Podem proposar exercicis de més simples a més complexos: l'anàlisi comparativa de programes informatius de diferents cadenes o emissores radiofòniques, la distinció entre què és opinió i l què és informació, la identificació d'alguns gèneres periodístics diferents (crònica, reportatge, etc.), la simulació d'entrevistes o debats mirant d'encaminar la conversa cap a un tema triat...

(Text extret de la presentació del SAIP curs 2005-06)

CURS 2005-06

Al CEIP Pau Casals de Sabadell vam participar a la mostra d'Audiovisuals del curs 2005-06 amb dos programes de ràdio.

Els principals objectius del projecte van ser:

1.Conèixer el mitjà ràdio.
2.Treballar diferents tipologies de textos: entrevista, reportatge, publicitat, noticiari,...
3.Fer servir els mitjans audiovisuals a l'aula.
4.Conèixer bàsicament el programa Audacity: configuració mínima, gravació, eliminar, retallar i enganxar, guardar projecte, exportar a mp3.
5.Cercar efectes sonors a la web.
6.Gaudir de la feina ben feta.
7.Respectar les produccions pròpies i alienes.

El procés de treball seguit va ser aquest:

1.Vam escoltar diferents ràdios escolars.
2.Vam fer una pluja d'idees de continguts dels programes de ràdio.
3.Ens vam repartir per grups i vam decidir les seccions que tindria el nostre programa.
4.Vam fer el guió de cadascuna de les seccions del programa.
5.Vam estudiar una mica els guions per tal de llegir-los més ràpid.
6.Vam triar els presentadors.
7.Amb l'Audacity vam gravar els diferents talls del programa.
8.Hem après a retallar i enganxar amb l'Audacity per ajuntar totes les pistes en una.
9.Anàvem desant el projecte per no tenir problemes.
10.Hem buscat efectes especials a Internet.
11.Hem baixat alguns mp3 del Banco de Sonidos del Ministerio de Educación i Ciencia.
12.Hem passat una cançó d'un cd d'àudio a mp3 amb el programa Cd-Ex i l'hem afegit a la pista principal.
13.Hem posat efectes especials i sintonies de fons en diferents moments del programa.
14.Quan hem acabat el programa vam veure que passava de 10 minuts i llavors vam tallar una mica la cançó i alguns efectes especials.
15.Hem posat un nom a la ràdio.
16.Hem guardat el projecte final.
17.Hem passat el projecte a mp3.
18.Hem pujat la nostra gravació a Internet.

Aquí hi ha els dos treballs presentats:

Ràdio de 5è A

Ràdio de 5è B

Entrevista a Ràdio Sabadell, 6 de novembre de 2006

Fent un curs de So a l'aula, en una pràctica, vaig fer un conte amb l'Audacity, un gran programa per treballar amb els alumnes.

Primer vaig fer un guió sobre el conte triat, "Els músics de Bremen".

Després vaig cercar sons a la pàgina web del Ministerio de Educación y Ciencia .

Vaig gravar les veus, vaig posar efectes i música.

Aquí teniu el resultat del treball: ELS MÚSICS DE BREMEN

CURS 2006-07

 

Durant el curs 2006-2007, dins l'àrea de Llengua Castellana, els alumnes de 6è han fet diversos treballs de ràdio. Aquí en teniu una mostra:

El estadio

Esports

Guió

Elías, Dani, Steven, Víctor, Albert

2:05 minuts

Radio Click

Magazín

Guió

Bernat, Marc, Jordi, Maite i Sara

7:30 minuts

Radio Bizz

Concurs

 

Miquel, Iván, Jordi R, Josep, Víctor Ce. i Mario

4:15 minuts

CURS 2007-08

El curs 2007-08 em van convidar a participar al programa Digues Com de la COM Ràdio. Vaig anar amb el Bernat, el Jordi i el Marc, que ara acaben de començar 1r d'ESO per parlar de la nostra experiència a la ràdio.

Des d'aquí podeu escoltar l'entrevista, que va ser molt divertida.

Hem participat a la Marató de Ràdio. Aquí teniu el resultat del nostre treball.

 

CURS 2008-09

El curs 2008-09 ha començat amb una invitació del Miquel Gimènez del Digues Com per anar a fer unes entrevistes.

Aquí les tenim, van ser molt divertides:

7-10-08

15-10-08

24-10-08

29-10-08

També hem de sortir a L'altra ràdio de Ràdio 4, però de moment no sabem quan ho farem.

Ja tenim una petita mostra de treballs realitzats aquest curs:

Grup 1: Novembre - desembre

Notícies: Gener- Febrer