LA BANYERA
Mostra de treballs de l'alumnat

Joseph Beuys: Banyera, 1960.

Tom Wesselmann: Banyera 3, 1963.

Roy Lichtenstein: Dona a la banyera, 1963.

 

Pierrick Sorin: Un espectacle de qualitat, 1996.

Sarah Lucas: Dona dins una banyera, 2000.

Ester Ferrando: De cos absent, 2006.

Janine Antoni: Eureka