3.1. Elements Materials (I)

 

VAN EYCK: Els Esposos Arnolfini, oli sobre fusta, 1434. Galeria Nacional de Londres.

L'artista ha pintat amb gran detall aquest mirall i ha signat al damunt on, en llatí, es pot llegir: Jan Van Eyck va estar aquí, donant a entendre que l'obra presenta fidelment la realitat.

La Pintura és el Color...

A una pintura hi veiem el color posat damunt d'una superfície; això es fa combinant tres coses.

El pigment és el color que veiem, l'aglutinant l'enganxa i el suport rep aquests dos elements.

Els colors poden estar fets de substàncies naturals o ser industrials.

L'aglutinant lliga el color al suport.

El suport pot ser paper, una paret, fusta o tela, entre d'altres, menys usats.

Aqui tenim una pintura, feta a l'oli, i també veiem el seu suport, que és de fusta (en la imatge del darrera): les dues fustes atravessades són perquè el conjunt no es deformi.

SALVIATI:Retrat d'un home amb barba, oli sobre tela, cap el 1550. Getty Museum, Los Angeles. A: CARR-LEONARD: Looking at Paintings, 52.

Dors del quadre.

Ara ens cal coneixer les tècniques